Gyengénlátóknak
iskolalogó

Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium

9400 Sopron, Deák tér 51 • • 06-99/311-767 • 06-20/824-6050

Iskolánk története

regi_iskola Sopronban 1557-től létezik protestáns szellemű nevelés. Iskolánkat az evangélikus iskolahálózat részeként 1931-ben kezdték építeni, s az oktatás már 1932. szeptember elején megkezdődhetett. Az intézmény léte jelképesnek is tekinthető, mivel a soproni gyülekezet a gazdasági világválság közepén építette, s ezzel kifejezésre juttatta, hogy a jövőre gondol, hiszen gyerekeket akar nevelni.

 

Az épületben kezdetben elemi, majd polgári népiskola, később 1957-ig középfokú tanítóképző működött, majd gimnáziumi oktatás vette kezdetét. Az egészségügyi képzés 1971-ben indult. A gimnázium hosszabb ideig szünetelt, de 1992-től ismét vannak gimnáziumi osztályok is.

Az iskola 1996. július elsején került vissza a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonába. A régi tantestületből maradt maroknyi „csapattal” új igazgató irányítása alatt azonnal hozzáfogtunk a fejlesztéshez.

A gimnáziumi oktatást alapjaiban nem változtattuk meg, de a hagyományos szakközépiskolai osztályt – kimenő rendszerben – megszüntettük, s helyette humán szakterületű egészségügyi orientációs képzést indítottunk. Ez utóbbi lépéssel leraktuk az eurokomforn egészségügyi szakképzés alapjait. A fejlődés jele az is, hogy az iskola történetében először érettségire épülő iskolarendszerű ápolóképzést szerveztünk és iskolarendszeren kívüli felnőttképzést indítottunk.

Az Európai Unió Leonardó-programja révén – egy nyertes pályázat eredményeképpen – a szakmai gyakorlatok cseréjére vonatkozó finn-magyar együttműködési megállapodást hoztunk létre. Az utóbbi két évben egy bécsi és egy bajor iskolával alakítottunk ki gyümölcsöző nemzetközi kapcsolatokat.

2001-ben e falak közt került sor az első Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület Pedagógus Csendesnapjának megszervezésére; amit 10 év múlva, 2010 októberében, kétnaposra bővített konferencia formájában megismételhettünk.

2002-ben egy egész évig tartó ünnepségsorozattal emlékeztünk iskolánk fennállásnak 70., az intézményben folyó egészségügyi szakképzés történetének 35. évfordulójára.

2004-ben a nyugdíjba vonult Boór Katalin igazgató helyére Gottschling Gábor lépett. Az ő irányításával 2005-ben gimnáziumi osztályt indítottunk sajátos nevelési igényű (dyslexiás, dysgráfiás, dyskalkuliás) stb. tanulók részére.

2006-ban eddigi munkánk alapján elnyertük a Magyar Vöröskereszt bázisiskolája kitüntető címet.

2008 a szakképzés terén hozott számunkra kedvező változásokat. Elindítottuk a – Sopronban egyébként hagyományokkal rendelkező – gyógyszertári asszisztensképzést; rá egy évre a gyógyszerkiadó szakasszisztesképzést; és szoros együttműködést vállalva bekapcsolódtunk a gyógymaszőr, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, a csecsemő- és kisgyermek nevelő-gondozó valamint a sportedző képzésbe.

2009 óta intézményünkben kompetencia alapú oktatás is folyik.