Gyengénlátóknak
iskolalogó

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium

9400 Sopron, Deák tér 51 • • 06-99/311-767 • 06-20/824-6050

Tanulmányterületek

Gimnázium

001

A rögzített telephelyi tanulmányi terület: 4 évfolyamos; általános kerettantervre épülő gimnázium

Emelt szintű oktatás biológia, informatika, magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tantárgyból folyik.

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a német nyelv, a második idegen nyelv az angol vagy a horvát nyelv.

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor az intézmény a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül a helyben szervezett szóbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszi.

Megjegyzés: A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos, hallási fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók jelentkezése esetén a felvételhez szükséges, hogy a tanulók csatolják a szakértői bizottság írásos érvényes szakvéleményét.

 

Szakgimnázium

011

A rögzített telephelyi tanulmányi terület: 4 évfolyamos; szakgimnáziumi és szakképzési kerettantervre épülő egészségügyi ágazati szakgimnázium

A tanulmányi területen oktatott élő idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

Emelt szintű oktatás biológia, informatika, magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem, illetve szakmai tantárgyakból folyik.

Megjegyzés: A szakgimnáziumban végzettek szakmai érettségi vizsgát tesznek, általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítést szereznek. Az oktatási rendszerben maradók a 13. évfolyam után gyakorló ápoló, a 14. évfolyamot követően ápoló, államilag elismert OKJ-s szakmát szerezhetnek.

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor az intézmény a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül a helyben szervezett szóbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszi. Az iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanuló vehető fel, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági követelményeknek.