Gyengénlátóknak
iskolalogó

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium

9400 Sopron, Deák tér 51 • iskola@ejeg.hu • 06-99/311-767 • 06-20/824-6050

Tanulmányterületek

Gimnázium

0001

A rögzített telephelyi tanulmányi terület: 4 évfolyamos, általános kerettantervre épülő gimnázium.

Emelt szintű oktatás idegen nyelv (angol és német nyelv), magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tantárgyból folyik.

Emelt óraszám az alábbi tantárgyakból: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia. 

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol vagy a német nyelv, a második idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor az intézmény a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül a helyben szervezett szóbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszi.

Megjegyzés: A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók jelentkezése esetén a felvételhez szükséges, hogy a tanulók rendelkezzenek a szakértői bizottság csatolt, érvényes szakvéleményével. A felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredményeket, a felvételi elbeszélgetés eredményeit, illetve az illetékes szakértői bizottság szakvéleményét veszi figyelembe.

 

 
Technikum: Egészségügy ágazat

0011

A rögzített telephelyi tanulmányi terület: az egészségügyi ágazathoz tartozó, általános ápoló szakmairány 6 évfolyamos képzése, amely a képzési és kimeneti követelmények alapján készült programtervre épül és érettségi vizsgával, valamint okleveles technikusi végzettség megszerzésével zárulhat.

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

Emelt szintű oktatás idegen nyelv (angol és német nyelv), magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem, illetve szakmai tárgyakból folyik.

 

Megjegyzés: a tanulók képzését, az iskolával szerződésben álló egyetem (Semmelweis Egyetem) koordinálja, így lehetővé válik a tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási tanulmányokba, akár a képzési idő jelentős rövidítése mellett.

A technikumi képzés kilencedik évfolyamára történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények, a pályaalkalmasság és az egészségügyi alkalmasság a meghatározó.

 

Szakgimnázium: Előadóművészet XLII.

0012

A rögzített telephelyi tanulmányi terület: 5 évfolyamos, szakgimnáziumi és szakképzési kerettanterve épülő előadóművészet ágazathoz tartozó szakgimnázium.

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

Emelt szintű oktatás idegen nyelv (angol és német nyelv), magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem, illetve szakmai tárgyakból folyik.

Megjegyzés: A szakgimnáziumban végzettek szakmai érettségi vizsgát tesznek és színházi táncos II. OKJ-s szakmát szerezhetnek.

A szakgimnáziumi képzés kilencedik évfolyamára történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények, a pályaalkalmasság és az egészségügyi alkalmasság a meghatározó.