Gyengénlátóknak
iskolalogó

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi és Művészeti Szakgimnázium

9400 Sopron, Deák tér 51 • • 06-99/311-767 • 06-20/824-6050

Felvételi tájékoztató

Információk iskolánk felvételi eljárásáról

A beiskolázási tájékoztató tartalmazza iskolánk rögzített tanulmányi területeit, a felvételi eljárásának rendjét, annak elemeit, a pontszámítás leírását, illetve a felvételi eljárás időpontokhoz kapcsolt menetét.

Gimnázium

0001 - 4 évfolyamos; általános kerettantervre épülő gimnázium

Emelt szintű oktatás biológia, informatika, idegen nyelv (angol és német nyelv), magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tantárgyból folyik.

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol vagy a német nyelv, a második idegen nyelv az angol, a német vagy a horvát nyelv.

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor az intézmény a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül a helyben szervezett szóbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszi.

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók jelentkezése esetén a felvételhez szükséges, hogy a tanulók rendelkezzenek a szakértői bizottság csatolt, érvényes szakvéleményével.

 
Szakgimnázium

0011: 4 évfolyamos; szakgimnáziumi és szakképzési kerettantervre épülő egészségügyi ágazati szakgimnázium

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

Emelt szintű oktatás biológia, informatika, idegen nyelv (angol és német nyelv), magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem, illetve egészségügy ismeretek tantárgyakból folyik.

Megjegyzés: A szakgimnáziumban végzettek szakmai érettségi vizsgát tesznek, általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítést szereznek. Az oktatási rendszerben maradók a 13. évfolyam után gyakorló ápoló, a 14. évfolyamot követően ápoló, államilag elismert OKJ-s szakmát szerezhetnek.

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor az intézmény a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül a helyben szervezett szóbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszi. Az iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanuló vehető fel, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági követelményeknek.

 

A középfokú iskolai felvételi eljárás rendje a 2017/2018. tanévben

Az intézmény felvételi vizsgát hirdet a gimnáziumi és az egészségügyi szakgimnáziumi képzés kilencedik évfolyamára. A felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények, a középfokú iskola kilencedik évfolyama számára központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredménye a döntő. A központilag szervezett írásbeli vizsgán az iskola előírja az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó intézmények számára összeállított, magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapok megoldását.

A szóbeli vizsga az általános kommunikációs készségeket feltérképező elbeszélgetés, amely a tanulók személyiségét, érdeklődési körét, iskolaválasztási motivációját, hitéleti elkötelezettségét méri fel, illetve képet alkot a felvételiző tájékozottságáról a szűkebb és tágabb környezetében.

A felvételi pontszám kiszámítása

Tanulmányi eredmény: a 7. év végi és 8. év félévi eredmények összege magyar nyelv és irodalom (a két osztályzat átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv és egy szabadon választott tantárgyból 2-szer 25 pont; összesen 50 pont.

Írásbeli vizsga eredménye: magyar nyelvi és matematikai feladatlap pontszáma 2-szer 50 pont; összesen 100 pont.

Szóbeli vizsga eredménye: az általános kommunikációs képességet, motivációs tényezőket, hitéleti elkötelezettséget és tájékozottságot mérő beszélgetés során szerezhető összesen 50 pont.

A felvételi vizsgán szerezhető összpontszám 200 pont.

A rangsorolást az intézmény az összpontszám alapján végzi. Pontazonosság esetén a szóbeli vizsga eredménye a döntő. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.

A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében szükséges a szakértői bizottság véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmeknek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet az iskola igazgatója bírálja el, és döntéséről a tanulót írásban értesíti. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy része alóli felmentés) vonatkozhat.

A felvételi eljárás menete

 2017. 12. 08.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül az intézményben.

 2018. 01. 20.

Az általános felvételi eljárás kezdete.

 2018. 01. 20. 10 óra

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az intézményben.

 2018. 01. 25. 14 óra

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az iskolában.

 2018. 02. 01. 8.00–16.00

A kiértékelt felvételi dolgozatok megtekintése.

 2018. 02. 08.

Az intézmény értesíti az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 2018. 02. 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat az iskolának, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

 2018. 03. 01-03.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében az iskolában.

 2018. 03. 14.

Az iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

 2018. 03. 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

 2018. 04. 13.

Az iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Hivatalnak.

 2018. 04. 20.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi az iskolának.

 2018. 04. 27.

Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

 2018. 05. 07.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást indíthat.

 2018. 06. 01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

 2018. 06. 21-22.

Beiratkozás az iskolába.