Gyengénlátóknak
iskolalogó

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium

9400 Sopron, Deák tér 51 • • 06-99/311-767 • 06-20/824-6050

Tájékoztatás (2020. 03. 17.)

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

2020. március 16. napjától kezdődően az oktató-nevelő munkát digitális munkarendben szervezzük meg. Ez a tény mind az oktatás formai, mind módszertani oldalát érinti. A részletes információkhoz kattintson a tovább feliratra.

1. A digitális munkarend szerinti oktatás bevezetése

A kormányrendelet értelmében a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében a  tananyag kijelölése, a  tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a  pedagógusok és a  tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik. Ugyanakkor a  tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas kell, hogy legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére. Ez utóbbi azt jelenti, hogy az iskoláknak biztosítaniuk kell a tanuláshoz való jog teljes érvényesülését: az ismeretátadás folyamatát és az ismeretellenőrzést egyaránt digitális csatornákon valósítjuk meg a következő időszakban.

Az új munkarend értelmében a tanulóknak tilos az iskola oktatási célú látogatása. Korábbi értesítésünknek megfelelően kérjük, hogy diákjaink hétfőn (március 16-án) vagy kedden (március 17-én) 15 és 18 óra között vigyék haza az oktatáshoz nélkülözhetetlenül szükséges felszerelést.

 

2. Kapcsolattartás a tanulókkal, a feladatok kiadásának rendje

Az iskola tanárai az órarendben meghatározott napokon az eddig használatos csatornákon értesítik a tanulókat napi feladataikról.

Az iskola 60 (azaz hatvan) kisgépet tud a tanulóknak kölcsönözni; kérjük, hogy szerdán (március 18-án) 10.30 óráig a diákok jelezzék az osztályfőnöknek erre vonatkozó igényüket.

 

3. A tanulói munka értékelése

A II. félév – és értelemszerűen a tanév – sikeres teljesítése érdekében fontos, hogy diákjaink a legjobb tudásuk szerint és határidőre teljesítsék a kiadott feladatokat. Az elvégzett feladatokat a tanárok értékelni fogják, erről a tanulók visszajelzést kapnak. Az első hét az információs csatornák kipróbálásának és ellenőrzésének időszaka; az érdemi értékelés elveiről és formáiról a szaktanárok tájékoztatják a tanulókat.

Az elektronikus naplóban a házirendben meghatározott határidőben feltüntetjük a diákok érdemjegyeit. A tanulmányi helyzetről a szülőket elektronikus csatornán értesítik az osztályfőnökök.

 

4. Egyéb rendelkezések

Kollégiumi elhelyezés a Hetvényi Lajos Evangélikus Diákotthonban az új munkarend szerint nem lehetséges, ennélfogva menzai étkezést sem tudunk biztosítani.

A 13. és 14. évfolyam tanulói szakmai gyakorlaton a kiadott rend szerint vesznek részt; a 11. és 12. évfolyam kórházi gyakorlata szünetel, ők online feladatok teljesítésével tesznek eleget tanulmányi kötelezettségeiknek. A 9. B osztály táncos képzése a tanárnő útmutatásai alapján szintén digitálisan történik.

 

Kérjük, hogy a továbbiakban is figyeljék levelezési rendszerüket és a hírcsatornákat!