Gyengénlátóknak
iskolalogó

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium

9400 Sopron, Deák tér 51 • iskola@ejeg.hu • 06-99/311-767 • 06-20/824-6050

Hagyományok

Nyári tábor

Több éves hagyomány, hogy a diákság egy kisebb csoportjával a nyár elején elutazunk egy hétvégi kirándulásra. Erre a táborra meghívjuk a jövendő kilencedikeseinket is, így lehetőségük van egymással megismerkedni még a tanév elkezdése előtt.

Fecskenap

A tanév kezdete előtt minden leendő diákunkat meghívunk egy kötetlen beszélgetésre. Ekkor már lehetőség nyílik a tanáraik és osztálytársaik megismerésére, osztályfőnökük pedig tájékoztatja őket a tanév eseményeiről.

Kopaszavató

Szeptember végén egy tréfás vetélkedő keretében a felsőbb évfolyamosok felavatják az elsősöket, s ezzel a kopaszokból „hivatalosan” is EÖTVÖSÖSÖKKÉ válnak.

Megemlékezés névadónkról

Iskolánk névadója Eötvös József. Születésének napjáról, szeptember 3-ról, a heti áhítaton emlékezünk meg, s néhány szál virágot helyezünk el emléktáblájánál.

Áhitatok

Az egész iskola együtt kezdi a hetet egy rövid áhítattal a tornateremben. Közösen éneklünk, Isten igéjére figyelünk és elcsöndesedünk, majd az áhítat után megbeszéljük közös dolgainkat (eredmények, következő hét feladatai, stb.) 

Csendesnap

Az iskola evangélikus jellegéhez hozzátartoznak a félévenkénti csendesnapok. Ez nemcsak egy kötelezően megtartott alkalom egyházi iskolánkban, hanem hisszük, hogy életünk úgy teljes, ha egyaránt figyelünk testi, szellemi és lelki épülésünkre. Ezek a csendesnapok ennek megéléséhez segítenek hozzá bennünket. Az őszi csendesnap centrumában a család áll (szerelem, társválasztás, szülő-gyerek kapcsolat, családon belüli kommunikáció, mindez részben a különböző szakmai szempontok, részben a keresztyén hit szempontjából nézve), a tavaszi csendesnap a hitélet egyik-másik fontos kérdéskörét járja körül.

Ünnepeink

A nemzeti ünnepeinket iskolai kereteken belül méltatjuk.
Az egyházi ünnepeink különös hangsúlyt kapnak, vagy a hétfő reggeli áhítat keretében, vagy az evangélikus templomban tartunk istentiszteletet. Szintén a templomban tartjuk tanévnyitó és –záró istentiszteleteinket, illetve a ballagási ünnepséget.

Adventi gyertyagyújtás

Sajátos hangulatú a karácsonyt megelőző időszak. Ekkor lelkészünk a tanulók közreműködésével hétről hétre meggyújt egy-egy gyertyát az adventi koszorún, s az Igére figyelve várjuk az Eljövendőt.

Karácsonyi műsor

Iskolánk diákjai és tanárai együtt ünneplik a téli szünet előtti utolsó tanítási napon a karácsonyt. A karácsonyi műsor része egy rövid áhítat is.

Iskolabál

Iskolánk a Kisalföldi ASZC Roth Gyula, Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiummal szervezi meg februárban az iskolabált. A bál nyitótánccal kezdődik, s az estét néptáncbemutató és tombola teszi hangulatossá.

Diáknap

A tanév során, előre megbeszélt időpontban kerül sor a DÖK által szervezett diáknapra. Az osztályokból, tanárokból szerveződő csapatok mérik össze ügyességüket, leleményességüket.

Projektnap

Minden évben, egy meghatározott téma köré szervezünk projektnapot.