Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.
(Szent-Györgyi Albert)

A gimnáziumi képzés keretében külön figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók integrált képzésére.

Erre a tanulmányi területre

  • mozgásszervi fogyatékos,
  • látási fogyatékos (vak, aliglátó vagy gyengénlátó),
  • hallási fogyatékos (siket vagy nagyothalló),
  • beszédfogyatékos,
  • autizmus spektrum zavarral küzdő,
  • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
  • beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

A felvételi eljárás során az írásbeli vizsgarészben magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatokat oldanak meg a tanulók. A felvételiző szülei kérelmezhetik, hogy a kidolgozásnál hosszabb idő álljon a tanuló rendelkezésére, amennyiben ez az igény szakértői véleménnyel alátámasztható.

A tananyag a gimnáziumi tantervnek megfelelő, de a sajátos oktatási és nevelési igény következtében az osztálylétszámok kisebbek, ami lehetővé teszi, hogy a szaktanárok egyénre szabottan dolgozzanak, és nagyobb figyelmet fordítsanak az egyes tanulókra.

Alapelvünk, hogy pedagógiai tevékenységünk középpontjában a gyermek áll oly módon, hogy figyelembe vesszük teljes eddigi életpályáját, személyiségének vonásait, a benne rejlő és kiaknázható lehetőségeket, kulturális és szociális hátterét, motivációját. A felzárkóztatás, a fejlesztés sikeressége minden tanuló esetében a különleges bánásmód és differenciált fejlesztés függvénye, amely a tanuló saját erőfeszítéseivel együtt eredményezheti az előrelépést. A sajátos nevelési igényű tanulók egyéni szükségleteikhez igazított fejlesztésben részesülnek. Az osztályfőnök, a szaktanárok és a gyógypedagógusok együttműködése révén kialakított tanulásmódszertani segítő eljárások személyfüggőek, az adott diák szükségleteihez igazodnak. A gyógypedagógiai fejlesztés iskolánkban egyénileg és kiscsoportban történik.

Az intézmény – egyedülálló módon – két főállású gyógypedagógus-logopédust foglalkoztat. A tanárok szemléletváltását több szakmai továbbképzésen, konferencián történt tudásbővítéssel érte el intézményünk.

Néhány éve egy teljesen felszerelt és a gyógypedagógiai igényeknek megfelelően berendezett, logopédiai fejlesztő műhely áll a rendelkezésünkre, amely igazi alkotó, szellemi tudáscentrum a sajátos nevelési igényű tanulók számára.

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!