Gyengénlátóknak
iskolalogó

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium

9400 Sopron, Deák tér 51 • • 06-99/311-767 • 06-20/824-6050

Egészségügyi szakgimnáziumi osztály

„Isten szorgalmat és hűséget követel minden hivatásban,
mert aki kicsiny dolgokban hanyag, az a nagyokban sem különb.”
(Luther Márton)

2013. január 1-jétől jelentős változások történtek az ágazati szakközépiskolák életében. A tanulók a négy év tanulmányi idő alatt a hagyományos tantárgyak mellett 1200 szakmai órán vesznek részt. A  végzettek szakmai érettségi vizsgát tesznek, mely az 5522/4 FEOR számú, kisegítő ápoló megnevezésű munkakör betöltésére jogosít. Az oktatási rendszerben maradók a 13. évfolyam után gyakorló ápoló, a 14. évfolyamot követően ápoló, államilag elismert OKJ-s szakmát szerezhetnek.

A 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben a szakgimnáziumban végzettek általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítést szereznek. A fentiekben vázoltakhoz hasonlóan a 13. évfolyam után gyakorló ápolói, a 14. évfolyamot követően ápolói végzettséget kapnak. A szakgimnáziumba jelentkezők angol, német vagy horvát nyelvet tanulhatnak. A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor az intézmény a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül a helyben szervezett szóbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszi.

Az iskolai rendszerű szakgimnáziumi képzésre csak olyan tanuló vehető fel, aki megfelel az egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek.

Az érettségit követő egészségügyi szakképzési évfolyamokra az általános gimnáziumokban végzettek is beiratkozhatnak, számukra a képzési idő 3 év.