Gyengénlátóknak
iskolalogó

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium

9400 Sopron, Deák tér 51 • iskola@ejeg.hu • 06-99/311-767 • 06-20/824-6050

Különös közzétételi lista

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium az alábbiakban megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

 

1 . Intézmény adatai

OM azonosító:

030705

Intézmény neve:

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium

Székhely címe:

9400 Sopron, Deák tér 51.

Székhelyének megyéje:

Győr-Moson-Sopron

Intézményvezető neve:

Gottschling Gábor

Telefonszáma:

99/311767

E-mail címe:

igazgato@eotvos.sopron.hu

 

 

Ellátott feladatok:

-4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás

-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam, 2020.09.01-től kifutó rendszerben)

-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok, 2020.09.01-től kifutó rendszerben)

-technikum (9-13. évfolyam)

-technikum (kizárólag szakmai képzés)

-szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény szerinti, 4+1 évfolyamos képzés)

 

2 . Fenntartó adatai

Fenntartó:

Magyarországi Evangélikus Egyház

Fenntartó címe:

1085 Budapest VIII. kerület, Üllői út 24.

Fenntartó típusa:

egyházi jogi személy

Képviselő neve:

Krámer György

Telefonszáma:

1/486-3556

E-mail címe:

oktatas@lutheran.hu

 

3 . Az intézmény működő feladatellátási helyei

 

001 - Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium (9400 Sopron, Deák tér 51.) Ellátott feladatok:

 • 4 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás
 • szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam, 2020.09.01-től kifutó rendszerben)
 • szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok, 2020.09.01-től kifutó rendszerben)
 • szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény szerinti, 4+1 évfolyamos képzés)
 • technikum (9-13. évfolyam)
 • technikum (kizárólag szakmai képzés)

 

4 . Intézmény statisztikai adatai

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030705

 

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

 

001 - Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=030705&th=001

 

5 . Általános adatok

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

Gimnázium 0001

A rögzített telephelyi tanulmányi terület: 4 évfolyamos; általános kerettantervre épülő gimnázium.

Emelt szintű oktatás idegen nyelv (angol és német nyelv), magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tantárgyból folyik.

Emelt óraszám az alábbi tantárgyakból: biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia.

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol vagy a német nyelv, a második idegen nyelv az angol, a német vagy a horvát nyelv.

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor az intézmény a tanulmányi eredményeken, továbbá a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményein kívül a helyben szervezett szóbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszi.

Megjegyzés: A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók jelentkezése esetén a felvételhez szükséges, hogy a tanulók rendelkezzenek a szakértői bizottság csatolt, érvényes szakvéleményével. A felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredményeket, a felvételi elbeszélgetés eredményeit, illetve az illetékes szakértői bizottság szakvéleményét veszi figyelembe.

 

Technikum: Egészségügy I.

0011

A rögzített telephelyi tanulmányi terület: az egészségügyi ágazat 6 évfolyamos képzése; amely a képzési és kimeneti követelmények alapján készült programtervre épül és érettségi vizsgával, valamint okleveles technikusi végzettség megszerzésével zárulhat.

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

Emelt szintű oktatás idegen nyelv (angol és német nyelv), magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem, illetve szakmai tárgyakból folyik.

Megjegyzés: a tanulók képzését, az iskolával szerződésben álló egyetem (Semmelweis Egyetem) koordinálja, így lehetővé válik a tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási tanulmányokba, akár a képzési idő jelentős rövidítése mellet.

A technikumi képzés kilencedik évfolyamára történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények, a pályaalkalmasság és az egészségügyi alkalmasság a meghatározó.

 

Szakgimnázium : Előadóművészet XLII.

0012

A rögzített telephelyi tanulmányi terület: 5 évfolyamos; szakgimnáziumi és szakképzési kerettanterve épülő előadóművészet ágazathoz tartozó szakgimnázium.

A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

Emelt szintű oktatás idegen nyelv (angol és német nyelv), magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem, illetve szakmai tárgyakból folyik.

Megjegyzés: A szakgimnáziumban (technikumban) végzettek szakmai érettségi vizsgát tesznek és kortárs,- modern táncos II. OKJ-s szakmát szerezhetnek.

A szakgimnáziumi képzés kilencedik évfolyamára történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények, a pályaalkalmasság és az egészségügyi alkalmasság a meghatározó.

 

 

A középfokú iskolai felvételi eljárás rendje a 2020/2021. tanévben

 

Az intézmény felvételi vizsgát hirdet a gimnáziumi, egészségügyi technikumi és a művészeti szakgimnáziumi  képzés kilencedik évfolyamára.

A gimnáziumi felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények, a középfokú iskola kilencedik évfolyama számára központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga eredménye a döntő. A központilag szervezett írásbeli vizsgán az iskola előírja az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó intézmények számára összeállított, magyar nyelvi és matematikai kompetenciákat mérő feladatlapok megoldását.

A szóbeli vizsga az általános kommunikációs készségeket feltérképező elbeszélgetés, amely a tanulók személyiségét, érdeklődési körét, iskolaválasztási motivációját, hitéleti elkötelezettségét méri fel, illetve képet alkot a felvételiző tájékozottságáról a szűkebb és tágabb környezetében.

A felvételi pontszám kiszámítása:

Tanulmányi eredmény: a 7. év végi és 8. év félévi eredmények összege magyar nyelv és irodalom (a két osztályzat átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv és egy szabadon választott tantárgyból 2-szer 25 pont; összesen 50 pont.

Írásbeli vizsga eredménye: magyar nyelvi és matematikai feladatlap pontszáma 2-szer 50 pont; összesen 100 pont.

Szóbeli vizsga eredménye: az általános kommunikációs képességet, motivációs tényezőket, hitéleti elkötelezettséget és tájékozottságot mérő beszélgetés során szerezhető összesen 50 pont.

A felvételi vizsgán szerezhető összpontszám 200 pont.

A technikumi és szakgimnáziumi képzés kilencedik évfolyamára történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények és a pályaalkalmassági beszélgetés a meghatározó.

A pályaalkalmassági beszélgetés az általános kommunikációs készségeket feltérképező beszélgetés, amely a tanulók személyiségét, empátiáját, érdeklődési körét, szakmai motivációját és előzetes szakmai tapasztalatait (pl. versenyeken való részvétel), hitéleti elkötelezettségét méri fel, illetve képet alkot a felvételiző tájékozottságáról a szűkebb és tágabb környezetében.

A felvételi pontszám kiszámítása:

Tanulmányi eredmény: a 7. év végi és 8. év félévi eredmények összege magyar nyelv és irodalom (a két osztályzat átlaga), történelem, matematika, egy idegen nyelv és egy szabadon választott tantárgyból 2-szer 25 pont; összesen 50 pont.

A pályaalkalmassági beszélgetés eredménye: összesen 50 felvételi pont.

A felvételi vizsgán szerezhető összpontszám 100 pont.

A rangsorolást az intézmény az összpontszám alapján végzi, pontazonosság esetén a pályaalkalmassági beszélgetés eredménye a döntő. Az ágazati szakképzésbe csak olyan tanuló vehető fel, aki megfelel az egészségügyi alkalmassági követelményeknek.

 

A rangsorolást az intézmény az összpontszám alapján végzi. Pontazonosság esetén a szóbeli vizsga eredménye a döntő. A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül az iskola előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.

 

A felvételi eljárásban való részvételhez a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében szükséges a szakértői bizottság véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelmek csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet az iskola igazgatója bírálja el, és döntéséről a tanulót írásban értesíti. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire (pl. időhosszabbítás, segédeszköz használata, az értékelési rendszer egy része alóli felmentés stb.) vonatkozhat. Az intézmény felvételi eljárásában SNI és BTMN tanulók esetében speciális értékelési rendszert nem alkalmaz.

 

 

A felvételi eljárás menete

 

 1. 12. 04.       A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül az intézményben.
 2. 01. 23. 10.00            Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az intézményben.

2021. 01. 28. 14.00            Pótló központi írásbeli felvételi vizsga a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az iskolában.

2021. 01. 27. 8.00-16.00   A kiértékelt felvételi dolgozatok megtekintése.

2021. 02. 08.        Az intézmény értesíti az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 1. 02. 19.   Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat az iskolának, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

2021.03.03.-03.06.            A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében az iskolában.

2021. 03. 16. Az iskola nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.

2021. 03. 22.–23.               A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2021. 04. 14.        Az iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a Hivatalnak.

2021. 04. 23.        A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi az iskolának.

2021. 04. 30.        Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

2021.05.10-08.31.             A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

2021. 06. 01.       A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.

2021. 06. 22.-24. Beiratkozás az iskolába.

 

 

 

A beiratkozásra meghatározott idő:

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló rendelet a 2021/2022. tanévre történő beiratkozás időpontját 2021. június 22-24-ben határozza meg.

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma a 9. évfolyamon az alábbi képzéseket foglalja magába:

 • nappali rendszerű, négy évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, általános feltételek szerint
 • nappali rendszerű, négy évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás, többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktathatósajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása, általános feltételek szerint
 • nappali rendszerű, technikum (9-13. évfolyam), általános feltételek szerint
 • nappali rendszerű, szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény szerinti, 4+1 évfolyamos képzés), általános feltételekszerint

 

Az érettségire épülő szakképzésben a 2021/2022. tanévben két tanulócsoportot iskolázunk be:

 • nappali rendszerű, szakgimnáziumi nevelés-oktatás (kizárólag szakképzési évfolyamok, 2020.09.01-től kifutó rendszerben),általános feltételek szerint
 • nappali rendszerű, technikum (kizárólag szakmai képzés), általános feltételek szerint

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

Az intézmény a térítési díjak és tandíjak meghatározásakor a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 88-89.§ bekezdése és annak végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 33-37.§ alapján, az alapdokumentumokban foglaltak szerint jár el.

 

A 2020/2021. tanévre esedékes térítési díjak

 

1.            Tankönyv

A szülők az iskola honlapján keresztül tájékozódnak a következő tanévre megrendelendő tankönyvekről és azok áráról, illetve adják le rendelésüket az általuk megvásárolni kívánt tankönyvekről.

A hatályos jogszabályok értelmében a 2020/2021. tanévtől a tanulók ingyen jogosultak tankönyvellátásra.

A tanulók az ingyenesen kapott tankönyveket az adott tanév végéig használhatják, és a tanév utolsó tanítási napjáig kötelesek eredeti állapotban a könyvtárba visszaszolgáltatni.

Az állományba vett, ingyenesen használt tankönyvek értékét a könyvtáros nyilván tartja. Ha könyvek nem kerülnek leadásra, vagy nem megfelelő állapotban kerülnek vissza a könyvtárba, a kedvezményezett tanuló szülője az alábbiak szerint köteles a tankönyv értékének arányos részét megtéríteni:

 • a használatba vételt követő első tanév végén a tankönyv teljes árának 75%-át,
 • második tanév végén annak 50%-át,
 • a harmadik tanév végétől annak 25%-át.

 

 1. Könyvtárhasználat

Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói használhatják, akik a tanulói jogviszony létesítésével automatikusan tagjai az iskola könyvtárának. Az iskolai könyvtárba a beiratkozás díjtalan.

 

 1. Munkaruha

Az ágazati szakképzésben résztvevő tanuló részére a munkaruhát (1 db fehér póló az iskola emblémájával és feliratával, 1 db fehér nadrág) az intézmény biztosítja. A munkavégzéshez szükséges, mindenkori szabványnak megfelelő (jelenleg EN 347-1), minősített lábbelit a szülő saját költségén szerzi be. A tanuló szükség esetén saját költségére további munkaruhát vásárolhat.

A munkaruha térítési díja:

 • póló: 1.300 Ft/db
 • nadrág: 6.600 Ft/db

Az ágazati szakképzésben résztvevő tanuló részére biztosított munkaruha kihordási ideje öt év, szakképzési évfolyamokra jelentkező tanulók részére biztosított munkaruha kihordási ideje három év. A kihordási idő letelte után a munkaruha a tanuló tulajdonába kerül.

A tanulói jogviszony megszűnésekor (iskolaváltás, kizárás; szakképzési évfolyamon a tanulmányok 13. vagy 14. évfolyamon történő befejezése esetén) a tanuló a jó állapotban lévő munkaruhát visszaadhatja az iskolának. Amennyiben a tanuló a tanulmányok befejezése előtt szünteti meg tanulói jogviszonyát, és a munkaruhát nem szolgáltatja vissza az intézménynek, az alábbiak szerint köteles a munkaruha értékének arányos részét megtéríteni:

 • 9. évfolyam befejezése után a munkaruha értékének 75%-a,
 • 10. évfolyam lezárását követően 50 %-a,
 • 11./12. évfolyamot követően 25 %-a,
 • a munkaruha a 13. évfolyamos tanuló tulajdonába kerül,
 • az első szakképzési évfolyamot követően a munkaruha értékének 75%-a, a második évfolyam lezárását követően 50%-a.

 

4.            Egyenruha, sportfelszerelés

A Szülői Szervezettel történt megállapodás értelmében a szülők vállalják a tanulók egyenruhájának és sportfelszerelésének költségeit és annak beszerzéséről az intézménnyel közösen az alábbiak szerint gondoskodnak Az intézmény vállalása:

-              leányok részére: kék szoknya, fehér blúz, kék sál varratása, illetve a jelvény és a sötétkék póló beszerzése; -      fiúk részére: nyakkendő és jelvény, illetve a sötétkék póló beszerzése.

A szülők vállalása:

 • lányok részére: a fekete tornanadrág beszerzése,
 • fiúk részére a sötét öltöny és fekete tornanadrág beszerzése.

Felmerülő költségek:

 • 1 db szoknya, 1 db blúz, 1 db sál: 10.000 Ft/fő
 • nyakkendő: 2.000 Ft/db
 • póló: 1.400 Ft/db
 • jelvény: 800 Ft/db

 

5.            Diákigazolvány

A tanulók a hatályos jogszabályok értelmében ingyen jutnak diákigazolványhoz.

 

6.            Menza

Az iskola a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium konyháján biztosítja a tanulók étkeztetését.

Étkezési díjakat a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig személyesen az iskolai pénztárba kell befizetni. 

Költségek:

 • Teljes ár: 400 Ft/adag
 • Kedvezményes: 200 Ft/adag

 

7.            Ellenőrző

A beiratkozáskor, illetve a tanév elején minden tanuló ellenőrző könyvet kap, mely tartalmazza az iskola Házirendjét, és a szülők, pedagógusok tájékoztatására szolgál.

Az ellenőrző könyv ára: 400 Ft/db

 

8.            Alkalomszerű színház, koncert, múzeumlátogatás, kirándulás

Az iskola igény esetén vállalja a Pedagógiai programban nem szereplő, és nem az osztályok heti időkeretének terhére szerveződő program megszervezését és lebonyolítását, melynek költsége a szülőt terheli.

Tervezett program a 2020/2021. tanévre:

 • színházlátogatás a Soproni Petőfi Színházban: 6.000 Ft/fő
 • kirándulás Bécsbe: kb. 3.000 Ft/fő

 

9.            Közösségfejlesztő programok

Az osztályközösségek közösségfejlesztési célzattal osztályfoglalkozásokat szerveznek és évente egy alkalommal, a tanév munkatervében meghatározott időpontban tanulmányi kiránduláson vesznek részt. A programok anyagi fedezetének kérdésében az adott osztály szülői közössége a tanév első szülői értekezletén határoz azzal a kikötéssel, hogy nem lépi túl az iskolai Diákönkormányzat és az Igazgatótanács véleményének kikérésével, a Szülői Szervezet által a tanév osztályprogramjaira meghatározott legmagasabb összeget. A szülői közösség határozatát írásban rögzíti.

A 2020/2021. tanévre meghatározott legmagasabb összeg: 25.000 Ft/fő/év.

 

10.          Tablet bérleti díja

Az Intézmény a digitális osztályaiban az osztály tanulói nyomtatott tankönyvek helyett elektronikus eszközökön és digitális tananyagon keresztül sajátítják el az ismereteket. Az Intézmény meghatározott időre a Szülő gyermekének használatába adja – kizárólag oktatási célra történő felhasználásra – a tablet készüléket tartozékokkal együtt.

A tablet maximális bérleti díja: 3.500,- Ft/hó.

 

A szabályzat a Szülői Szervezet jóváhagyó határozata alapján a 2020/2021. tanévre hatályos.

A nevelőtestület 2020. augusztus 31-én a szabályzatot elfogadta.

 

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai: A 2019/2020. tanévben az intézmény munkájáról összefüggő értékelés nem készült, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálat vagy ellenőrzés az iskolában nem volt.

 

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

-

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

A helyiség- és területhasználat szabályai a Házirendben foglaltak szerint:

 

VIII. A helyiség- és területhasználat szabályai

1.            Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős:

 • az iskola tulajdonának védelméért, állagának megőrzéséért,
 • az iskola rendjének és tisztaságának megőrzéséért,
 • az energiával való takarékoskodásért,
 • a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért.

 

2.            A diák joga, hogy – a következő feltételek mellett – igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, használja az iskola létesítményeit.

A számítástechnika terem a torlódások megelőzése érdekében előzetes bejelentkezés alapján, az ajtóra kifüggesztett rend szerint áll rendelkezésre. A gépeket csak tanári felügyelet mellett lehet használni. Az iskolai internet a tanulók rendelkezésére áll, de e tekintetben is elsőbbséget élvez az oktatási tevékenység.

A demonstrációs termek előzetes megbeszélést követően, kizárólag tanári felügyelet mellett használhatók.

A könyvtár a beiratkozást követően a tanév elején meghatározott időközökben látogatható és használható. A könyvtárhasználat rendjét az iskola a honlapon teszi közzé, a nyitvatartási idő a könyvtár bejáratánál kerül kifüggesztésre. Könyvtári kölcsönzéskor a kölcsönző anyagi felelősséggel tarozik a kölcsönzött dokumentumokért.

A tornaterem meghatározott rend szerint, csak tanári felügyelet mellett vehető igénybe.

3.            A szertárakat a munkaközösségek által kijelölt és az igazgató által megbízott tanárok kezelik. A szertáros gondoskodik a szertári felszerelések rendben tartásáról, felelős megőrzésükért, javaslatot tehet a fejlesztésükre. 4. A tanuló felelős az órai munka során rábízott eszközök állapotának, működőképességének megóvásáért.

 1. A pedagógus által készített, iskolai tanórákra bevitt és általa használt pedagógiai eszközökre vonatkozó védő-óvó előírásokmegegyeznek az iskola egyéb eszközeire vonatkozó előírásokkal.
 2. Az osztálytermek délutáni foglalkozásokra, rendezvényekre - az igazgatóval való előzetes egyeztetés után – igénybe vehetők.
 3. Az iskolában, az iskola száz méteres körzetében és az iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, alkohol, kábítószer és egyébpszichotróp anyagok birtoklása, fogyasztása és terjesztése. Tiltott továbbá az emberi életre vagy testi épségre veszélyt jelentő tárgyak behozatala.
 4. A tanításhoz, tanórai munkához nem tartozó felszerelést (pl. mobiltelefon, IPhone, táblagép, MP3-, MP4 lejátszó, nagy értékűékszer, számottevő készpénz stb.) nem ajánlott az iskolába hozni. Ha ez mégis megtörténik, az őrizetlenül hagyott tárgyakért, értékekért az iskola nem vállal felelősséget.
 5. A talált tárgyakat a portán kell leadni, ezeket a tulajdonos megfelelő azonosítás után veheti át.
 6. A tantermekben tanítási órák alatt tilos a mobiltelefonok, IPhone, táblagép, MP3-, MP4 lejátszó használata. Diktafon csakindokolt esetben és engedéllyel használható.
 7. A középiskolai oktató-, nevelőmunkához nem szükséges a tanulók mobiltelefon használata, ezért iskolába hozásuk éshasználatuk nem indokolt. Az iskola területén a tanítás kezdetétől a tanítás végéig az órák alatt tilos a készülék bekapcsolása, használata (SMS küldése-fogadása is). A tanítási órák alatt csak kikapcsolt állapotban, az iskolatáskában szabad tartani. Amennyiben a mobiltelefont nem kapcsolták ki, és bármilyen módon zavarja a tanórát, az órát tartó tanár felszólítására a telefon gazdája köteles a készüléket – kikapcsolt állapotban – átadni számára. A készülék a tanítási órák után, az igazgatóhelyettesi irodában vehető át.
 8. Az iskola hétfőtől péntekig 7 órától 20 óráig áll a diákok rendelkezésére. Az iskola a pihenőnapokon és a tanításiszünetekben zárva van. A tanítási szünetekben érvényes nyitvatartási ügyeleti rendet minden alkalommal az igazgató határozza meg.
 9. A testnevelés és szakmai gyakorlati óra alatt óra alatt a tanulók ruháikat és egyéb használati tárgyaikat, felszerelésüket zártöltözőben helyezhetik el. Az öltözőben hagyott tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal.
 10. A kerékpárokat az udvari vagy az utcai tárolóban lezárva kell elhelyezni.
 11. Látogatók, szülők, vendégek, hivatalos személyek csak a portás előzetes bejelentésére adott igazgatói, igazgatóhelyettesi,gazdaságvezetői, tanári engedéllyel tartózkodhatnak az iskola épületében. Az előzőekben felsorolt vagy a létesítményt használó egyéb személyekre az intézmény területén ugyanazok a iskola biztonságos működését garantáló szabályok kötelezőek, mint az intézmény alkalmazottaira és tanulóira.

 

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

1. Jogi szabályozás

Az iskola működési rendjét a következő törvények, rendelkezések foglalják jogi keretbe:

 • a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről és annak módosításai,
 • a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről és annak módosításai,
 • a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról és annak módosításai,
 • a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020 (II. 7.) Korm.rendelet,
 • a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézményeknévhasználatáról, ill. annak módosításai,
 • a Magyarországi Evangélikus Egyház Törvényei a közoktatási intézményeiről,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló – többször módosított – 1992.évi XXXIII. törvény,
 • a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról annak módosításai,

 • a Pedagógiai Program,
 • a Szervezeti és Működési Szabályzat,
 • egyéb jogszabályok, törvények, rendeletek, amelyek az iskolai nevelésre vonatkoznak.

              

2. A tanév mottója, kiemelt feladatok meghatározása, a célok megfogalmazása.

2019/2020-as tanév feladatai, céljai

Az év mottója:     „Hiszek, Segíts a hitetlenségemen” (Mk 9,24)

 

A 2020/2021-es tanévben iskolánk, az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti

Szakgimnázium huszonötödik tanévét kezdi az

Evangélikus Egyház iskolájaként, és 50 éve folyik szakképzés iskolánkban. A tanév programjait, eseményeit ennek jegyében tervezzük.

Oktatási és nevelési célok:

 • a keresztyén szellemiség kialakítása és megerősítése,
 • a hazafiságtudat erősítése az iskolai közösségben, határon túli partnerkapcsolatok megvalósítása,
 • a munkára és a kultúra iránti szeretettre nevelés, az önművelés és a hivatástudat kialakítása és fejlesztése,
 • a Pedagógiai Programban foglaltak fenntartása, folyamatos felülvizsgálata és módosítása,
 • a rendes és az előrehozott érettségire történő felkészítés,
 • a tehetséggondozás területének fejlesztése,
 • a tanulmányi- és sportversenyek szervezése és lebonyolítása,
 • a 9. évfolyamos tanulók tanulási szokásainak felmérése, módszertani tanácsadás,
 • a kompetenciamérés eredményeinek javítása, intézkedési terv megvalósítása és felülvizsgálata,
 • rendszeres, napi számonkérés megvalósítása,
 • a tanórák alatti hatékonyabb motiválás, a tanulói eredmények javulása érdekében,
 • a házirendben leírtak betartása és betartatása (diák, tanár),
 • mindennapos testnevelés fenntartása,
 • NETFIT felmérés 9-12. évfolyamon,
 • a tanulók testi nevelése (a diákok magasabb mozgásigényének kielégítése a délutáni sportkör keretében; a tanulók egészségesfejlődésének figyelemmel kísérése és elősegítése a gyógytestnevelés megszervezésével),
 • a tanulók lelki gondozása, az iskolai diákközösség belső kapcsolatának erősítése,
 • az iskolai egészségnevelési és környezeti nevelési terv megvalósítása,
 • a tanulók hozzásegítése a gyakorlati életben jól hasznosítható ismeretekhez (pl. közösségi szolgálat, gazdasági ismeretek,elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás, családi életre nevelés, pályaorientáció),
 • ELTE ORIGO referencia iskolájaként próba nyelvvizsga lebonyolítása,
 • a digitális kompetencia fejlesztése,
 • sajátos nevelési igényű tanulók beilleszkedésének segítése, tanítási módszerek folyamatos fejlesztése,
 • sajátos nevelési igényű tanulók eredményes integrálása a társadalomba,
 • pályaorientációs tevékenység kiemelt fontosságú kezelése,
 • a szakgimnáziumi érettségire épülő szakképzés fenntartása és felkészítés a szakmai vizsgára,
 • a technikumi egészségügyi ágazati képzés bevezetése és fenntartása,- az előadói művészeti képzés formai és tartalmi kereteinek biztosítása.

Intézmény működtetését és fejlesztését szolgáló célkitűzések:

 • igazgatóválasztás lebonyolítása,
 • a működés személyi feltételeinek biztosítása, az új kollégák beilleszkedésének segítése,
 • munkatársaink erőfeszítéseinek erkölcsi és lehetőség szerint anyagi elismerése,
 • az intézmény köznevelésben betöltött szerepének erősítése,
 • a pedagógiai, szakmai és emberi értékeink megőrzése,
 • a beiskolázási program bővítése regionális szintre a tanulólétszám megtartása, illetve növelése érdekében (általános iskoláklátogatása, külsős órák tartása, részvétel a pályaválasztási kiállításon, a 7-8. évfolyamos tanulók bevonása a tanulmányi versenybe, 8. évfolyamos tanulók felkészítése az írásbeli felvételi vizsgára, nyílt órák szervezése a 8. évfolyamos tanulók részére, szakmák éjszakája, stb.),
 • az intézményi önértékelés és az intézményi belső ellenőrzés működtetése,
 • a tanfelügyeleti és a pedagógusminősítésbe bekerült kollégák segítése, minősítő eljárások lebonyolítása,
 • pályázatfigyelés és -írás, a nyertes pályázatok pontos végrehajtása,
 • az Eötvös Szakképzési Ösztöndíj megvalósítása,
 • Az evangélikus egészségügyi képzésért alapítvány és az Örök Diák Egyesület működésének hatékonyabbá tétele,
 • a tanügyi dokumentumok pontos vezetése, az online felület folyamatos fejlesztése,
 • berendezéseink korszerűsítése, taneszközeink fejlesztése az eszközjegyzékben foglaltak szerint,
 • az épület állagának megóvása, a környezettudatos működés infrastrukturális hátterének biztosítása,
 • körültekintő gazdálkodás, takarékosság,
 • az Eötvös Tehetségpont működésének biztosítása.

 

 

3. A tanév helyi rendje

A 2020/2021. tanévben a tanítási év

 • első tanítási napja: 2020. szeptember 1. (kedd)
 • utolsó tanítási napja: 2021. június 15. (kedd)Szünetek:
 • Az őszi szünet 2020. október 24-étől 2019. november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 22. (csütörtök),a szünet utáni első tanítási nap 2020. november 3. (hétfő).
 • A téli szünet 2020. december 19-től 2021. január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek), aszünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
 • A tavaszi szünet 2021. március 27-től 2021. április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 26. (péntek), aszünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

Csendesnapok

 • 2020. november 10. péntek
 • 2020. március 26. péntekNyitott kapuk napja
 • 2020. december 02. kedd
 • 2020. december 05. szombat

Fogadónapok

 • 2020. november 25. szerda
 • 2021. április 07. szerda

Szülői értekezletek

 • 2020. szeptember 9. szerda
 • 2021. február 03. szerda

Kiemelt rendezvények, táborok, versenyek

Az iskola helyi munkarendjéhez és a feladatellátási tervhez kapcsoltan határoztuk meg azokat a kiemelt rendezvényeket, amelyekhez a tanév folyamán csatlakozunk, és amelyek megvalósításához tevőlegesen hozzájárulunk.

 

A humán munkacsoport az alábbi tevékenységeket határozza meg kiemelt fontosságúként:

 • A módszertani ismeretek folyamatos bővítése, és azoknak a tanórán való alkalmazása,
 • Az átdolgozott kerettantervhez illeszkedő tanmenetek készítése, az új tankönyvek kínálta digitális lehetőségek kiaknázása,• emelt szintű érettségire felkészítő fakultáció biztosítása magyar nyelv és irodalom, történelem és angol, német nyelv tantárgyakból,
 • próba nyelvvizsga biztosítása az arra jelentkező 9-12. évfolyamos diákoknak az ELTE ORIGÓ nyelvi centrum írásbelivizsgarendje szerint,
 • a teljes 12. évfolyamon a próba érettségi lehetőségének biztosítása,
 • kiemelt pályaorientációs tevékenység az iskola közösségében, különös figyelmet szentelve a SNI/BTMN tanulók igényeinek,
 • az iskolai ünnepélyek lebonyolításában vállalt aktív szerep,
 • A Határtalanul pályázat figyelése, megvalósítása
 • szoros együttműködés a digitális munkacsoporttal, az esetleges iskolán kívüli oktatás platformjainak (Microsoft Office

365/TEAMS, illetve G

Suite) magabiztos kezelése céljából,

 • a 8. évfolyamos tanulók felkészítése a felvételi vizsgára,
 • a belső ellenőrzés rendjének megfelelően szaktárgyi órák látogatása a minőség javítása érdekében (az intézményi belsőellenőrzési tervben foglaltak szerint, felelősök megnevezve a belső ellenőrzési tervben),
 • konzultáció biztosítása a 9. évfolyam tanulóinak hatékony integrálása érdekében,
 • a kéttanáros modell fenntartása. Az elmúlt év tapasztalatai alapján folytatjuk a munkát magyar nyelv és irodalom valaminttörténelem tanórákon: a résztvevő tanárok Czinder Anita (12. C), Szentpáli Csaba (10. C), valamint Vargáné Rimóczi Gyöngyi gyógypedagógus. A kéttanáros modellbe összesen 3 tanórát vontunk be ebben a tanévben órarendben rögzített óraként: magyar nyelv és irodalom 2, történelem 1 óra megoszlásban.
 • részvétel az SNI tanulókat integráló osztályok pedagógusainak értekezletén,
 • Csendesnapok diákcsoportokhoz közeli tartalommal való megtöltése,
 • a hétfő reggeli Áhítatok biztonságos megszervezése a COVID-19 intézkedési tervhez való alkalmazkodás keretében,
 • Egyházunk ünnepeinek méltó megemlékezése a hitoktatói közösség aktív közreműködésével,
 • a Szeretetotthon és az iskola hagyományosan jó kapcsolatának erősítése a diákok által adott műsorok, beszélgetések, közösségiszolgálat szervezésével, •   hittan tábor szervezése,
 • az Eötvös Tehetségpont működtetése a kiemelt versenyeken, szakkörökön, kulturális és sportesemények való részvételbiztosításával.

 

A reál munkacsoport általános célkitűzései összhangban állnak az iskola oktatási és nevelési céljaival és az alábbi tevékenységeket határozza meg kiemelt fontosságúként:

 • keresztény szellemiség erősítése, melynek feltétele a személyes példamutatás,
 • alapdokumentumainkban foglaltak betartása, betartatása,
 • törvényi háttér változásainak figyelemmel kísérése, alkalmazkodás azokhoz,
 • tanmenetek elkészítése a tanév elején, később törekedés a betartására,
 • a tanulók felkészítése a rendes, ill. előrehozott érettségire, és a továbbtanulásra,
 • gyengén teljesítő tanulók felzárkóztatása a tehetségesek fejlesztése, versenyre, emelt szintű érettségire való felkészítése,•            városi, regionális, országos versenyeken való részvétel,
 • iskola és regionális versenyek szervezése, lebonyolítása és ezek által a természettudományos tantárgyak népszerűsítése,
 • a májusi kompetenciamérésre való felkészítés, előző évi eredmények elemzése, tapasztalatok megfogalmazása,
 • rendszeres ellenőrzés, számonkérés, egységes követelményrendszer szerint,
 • kiemelt figyelem a napló vezetésére, érdemjegyek adására és azok beírására,
 • SNI-s tanulók segítése, támogatása, konzultálva a gyógypedagógusokkal,
 • az előírt belső ellenőrzéshez való alkalmazkodás,
 • pedagógusminősítésbe bekerült kollégák segítése,
 • egymás munkájának segítése és a munkaközösségen belüli egységes munkamegosztás,
 • a szakirodalom folyamatos tanulmányozása, továbbképzéseken, konferenciákon, pályázatokon való részvétel, esetleg ilyenekszervezése,
 • új módszerek és IKT eszközök megismerése, alkalmazása a tanórákon,
 • egészséges életmód népszerűsítése,
 • a tanulók motiválása a rendszeres sportolásra, sporteseményeken való eredményes részvétel,
 • az egészségügyi ágazati szakképzésben megjelent törvényi változások iskolánkra adaptálása (technikum; érettségire épülőszakképzés – általános ápoló képzés működtetése),
 • az „Ápoló leszek” ösztöndíjprogram kiszélesítése, részvétel a mentori munkában,
 • az Eötvös Szakképzési Ösztöndíj működtetése,
 • az iskolai egészségnevelő munka támogatása, a CSÉN programban való részvétel,
 • Vöröskeresztes munka szervezése révén (is) a segítő szakmákra, hivatástudatra nevelés,
 • az iskola-egészségügyi szolgálattal (orvos, védőnő) való együttműködés, munkájuk segítése.

 

A digitális munkacsoport az alábbi tevékenységeket határozza meg kiemelt fontosságúként:

 • A digitális munkacsoport egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy segítőként jelen legyen az intézményi ütemtervbenmeghatározott eseményeknél, és ötleteivel támogassa a programok lebonyolítását, látványosabbá tételét. Emellett a digitális segítő feladata lehet az események dokumentálásának (filmek, képek, prezentációk) megszervezése, amelyek az iskolai OneDrive-on tárolhatók, illetve felhasználhatók az évkönyv készítésekor.
 • Az EMMI 2020/2021-es tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) rendelete 2021. március 22-26. dátummal hirdeti meg akövetkező digitális témahetet. Ehhez a projekthez a digitális munkacsoport is – az intézményben tanító kollégák támogatására számítva – csatlakozni kíván. A témahét célkitűzéseiről a www.digitalistemahet.hu weboldalon találhatók részletes információk, itt jelenik majd meg az aktuális projektleírás az ősz folyamán, illetve a korábbi évek témaheteiről is számos érdekesség olvasható. Az iskolai megvalósítás felelőse Rétfalvi Árpád.

A projekt során a digitális módszertani munkacsoport a kollégák felkészítése mellett célul tűzi ki a Témahét partnerei által biztosított, diákcsoportoknak szóló ingyenes programokon való részvételt. Ezeknek időpontjáról és helyszínéről szintén a fenti honlapon lehet a későbbiekben tájékozódni.

Az evangélikus identitást, egyházi jelleget kifejező alkalmak tervezése

A hittan munkaközösség az átszervezés miatt megszűnt, illetve integrálódott a humán munkacsoportba. Jelenleg az iskolában öten tanítunk hittant: Hegedűs Attila iskolalelkész (evangélikus hittan), Stummerné Nagy Ágnes lelkész (református hittan), Büki Bernadett, Balics Márta és Andrics Máté hitoktatók (római katolikus hittan). Minden hitoktató a küldő egyház megbízásából végzi a munkáját, ezt a küldő egyházak segítik. A helyettesítést külső helyettesítő bevonásával igyekszünk megoldani. Mivel minden felekezet tanterve más, a tartalmi felülvizsgálat a küldő felekezet feladata.

A tavalyi évhez hasonlóan az egészségügyi és a művészeti képzésben részt vevő osztályok heti egy hittanórája a gimnáziumi osztályok keddi órájával egy időben lesz megtartva, ami az evangélikus és a református hittan szempontjából azt jelenti, hogy a keddi órán a teljes évfolyam, a pénteki órán csak a gimnáziumi osztályba járó diákok lesznek benn az órán. Ennek figyelembe vételével kell megtervezni az évet.   Az előttünk álló év különleges feladatai:

 • a teremtésünnep hangsúlyossá tétele,
 • a karácsonyi műsor és az adventi gyertyagyújtások megszervezése,
 • az énekkincs további bővítése,
 • adventi csendesnap,
 • szorosabb közös munka a város másik két iskolalelkészével (pl. szószékcsere),
 • részvétel a Magyarországi Evangélikus Egyház által szervezett programokon,
 • a Szeretetotthon és az iskola kapcsolatának erősítése (műsorok, beszélgetések szervezése) • Szélrózsán való részvétel.

A reggeli áhítatok rendje

A reggeli áhítatokat a járványhelyzet miatt ideiglenesen a díszteremben, az osztálytermekben kivetítve tartjuk.   1. félév témája:

Találkozások

               2. félév témája: szervezés alatt

 

 

Lelkigondozás

Iskolánkban nagy hangsúlyt helyezünk a lelkigondozásra. Ennek formái:

 • Állandó kapcsolat az iskolapszichológussal és a családvédelmi felelőssel,
 • Fecskenap- az iskolalelkész és az iskolapszichológus találkozik a bejövő kilencedik osztályos tanulókkal,
 • Rendszeres lelki gondozás lehetősége három módon:
 • előre kiírt fogadóórán, előreláthatóan kedden 14.30-15.30, illetve 15.45-17.30 a kollégiumban,
 • előzetes megbeszélés alapján délután,
 • krízishelyzet esetén a szaktanárral és az osztályfőnökkel egyeztetve tanóra idejében. Új elem
 • Mint a Fabricius Endre Szeretetotthon frissen megbízott lelkésze, erősíteni szeretném a kapcsolatot a két intézmény között(műsorok, személyes beszélgetések)
 • lelkigondozói doboz kihelyezése (kérdések, megkeresések számára) Egyéb tervek:
 • különleges hittanórák tartása: találkozások más tantárgyakkal (történelem, irodalom),
 • ökumenikus hittanórák,
 • a tanári karon belüli közösségépítés segítése,
 • facebook-csoportban napi gondolatok küldése adventben és böjtben(illetve esetleges karantén idején).

 

4. Tantestületi és munkaértekezletek bemutatása

 • heti rendszerességgel, szerdai napokon a nagyszünetben tájékoztató értekezlet (téma: a következő hét eseményei, szervezésifeladatok),
 • havi rendszerességgel, általában a hónap első szerdáján munkacsoportok vezetőivel megbeszélés (téma: aktualitások, következő hónap előkészítése), - munkacsoportok vezetőivel történt megbeszélés után tantestületi megbeszélés (téma: közösségépítés, aktualitások, következő hónap előkészítése).

 

Nevelőtestületi értekezletek tervezett időpontja és témája

 • 2020. augusztus 31-én: tanévnyitó értekezlet (téma: a tanév előkészítése, célok, feladatok meghatározása, osztályfőnökifeladatok),
 • 2021. február 8-án: félévi nevelőtestületi értekezlet (téma: a félév értékelése, oktatási-nevelési feladatok meghatározása a következő felévre, igény szerint előadó meghívása),
 • 2021. június 25-én: tanévzáró nevelési értekezlet (téma: a tanév értékelése, nyári feladatok és következő tanévi feladatokmeghatározása).

 

 

5. Az aktuális tanévben futó és már tervezett pályázatok rövid bemutatása

Eötvös Tehetségpont

A 2020/2021. tanévben első soproni középiskolaként elnyertük a tehetségpont címet. Iskolánknak ezzel szerteágazó lehetőségei nyílnak a tehetséggondozás területén. A tehetségpontok a MATEHETSZ (Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége) tehetséghálózatának csomópontjai. A tehetségponti cím elnyerésével bővültek feladataink és lehetőségeink a tehetséges tanulók felfedezése és támogatás terén. Kiemelt feladatunk a tehetségek felfedezése, a tehetséges fiatalok ellátása személyre szabott információkkal, a pályaorientáció, valamint intézményi, helyi, térségi és regionális tehetséggondozó kezdeményezések támogatása. A tehetségpontok tevékenységét a MATEHETSZ a hálózaton belüli információáramlás elősegítésével, a szakmai munka színvonalát emelő képzések biztosításával és szakkönyvek kiadásával támogatja.

A Tehetségek Magyarországa Program alapja egy Howard Gardner nevű pszichológus tehetségmodellje, melynek nagy előnye, hogy átlagos képességű gyermekekben is segít felfedezni az értékeket. Ez különösen fontos a mi iskolánkban, ahol az elsődleges cél olyan diákok felfedezése, akik nem kizárólag a tanulási képességeikkel emelkednek ki.

Az országban több ezer iskola működik már tehetségpontként, Sopronban és környékén eddig három: a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola, a Horváth József AMI és a Fertő-táj Általános Iskola Hegykőn.

A valódi tehetséggondozást az általános iskolák végzik, a középiskolák csak folytatják. Kedvező számunkra, hogy két olyan intézmény is működik Sopronban, akiktől átvehetjük a tehetséges tanulókat. A besorolásunk előnyt jelent a MATEHETSZ és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által kiírt pályázatoknál: célunk, hogy a tanulókat minél több pályázatba, a tanárokat pedig szakmai továbbképzésekbe tudjuk bevonni.

A pályázat keretében megvalósuló érdemi munka ebben a tanévben kezdődik. Mindezt a pályaorientációval együtt valósítjuk meg.

 

Az Eötvös Szakképzési Ösztöndíj

Az egészségügyi szakképzés minőségének és utánpótlásának biztosítására az iskola profiljának megfelelő belső pályázati ösztöndíjrendszert dolgoztunk ki a 2018/2019. tanévben, ezt 2019 szeptemberétől vezettünk be. A 2019/2020. tanévben tizenöt tanuló részesült ösztöndíjban.

Iskolánk a diákság egészségügyi szakma iránti érdeklődésének motiválása érdekében ösztöndíjrendszert hozott létre az ágazati szakképzésben jól teljesítő tanulóknak. Az ösztöndíj azon tanulók számára kívánja lehetővé tenni a 13. évfolyamon történő további egészségügyi tanulmányok folytatását, akik a szakma iránt elkötelezettek és a gyakorló ápolói végzettséget iskolarendszerű nappali képzésben kívánják megszerezni. Az ösztöndíjprogramban iskolánk 12. évfolyamára járó tanulói vehetnek részt, akik megfelelnek a pályázati kiírás feltételeinek, és egyúttal vállalják, hogy a sikeres érettségi bizonyítvány megszerzését követően az intézmény 13. évfolyamára, a gyakorló ápoló végzettség megszerzése érdekében beiratkoznak. A

2019/2020. tanévben tizenhat tanuló részesült ösztöndíjban. Közülük egy tanuló nem élt a továbbtanulás lehetőségével. A 2020/2021. tanévben tizenhét tanuló kapcsolódott be a programba.

 

Határtalanul! pályázat

 Az elmúlt tanév kedvezőtlen fejleményei miatt a tervezett pályázatot nem sikerült megvalósítanunk. Mindkét tervezett program erre a tanévre került át. Időközben sikeres pályázatot nyújtottunk be a 2020/2021. tanévre. A megvalósítás a járványügyi helyzet alakulásának függvénye.

 

Ápoló leszek ösztöndíjprogram

Az Ápoló leszek ösztöndíjprogram keretében az érettségire épülő szakképzésben érintett tanulók pályázhatnak; a pályázatban 2020/2021. tanévben heten vettek részt; az idei tanévben a pályázatot novemberig nyújthatják be az érintett tanulók.

              

6. SNI, HH, HHH, gyermekvédelem és esélyegyenlőség területén tervezett éves feladatok

SNI tanulókkal kapcsolatos éves feladatok a 2020-2021-es tanévben Éves gyógypedagógiai célkitűzések:

 • tanulásmódszertani felmérések végrehajtása az intézmény jó gyakorlatát megvalósítva, gyakorlati felhasználási lehetőségekismertetése az érintett pedagógusokkal, szülőkkel, tanulókkal,
 • rendszeres hospitálások az érintett osztályokban ezek tapasztalatainak megbeszélése az osztályban tanító kollégákkal afejlesztési folyamat hatékonyságának érdekében,
 • az előző időszak pozitív tapasztalatai alapján a kéttanáros modell folytatása a 10.C osztályban magyar nyelv és irodalom, 12.Cosztályban történelem tantárgyból,
 • a kommunikációs területek intenzív fejlesztése az érettségi előtt álló osztályokban,
 • aktív részvétel az EPSzTI és a támogató-segítő tantárgygondozó tevékenységében,
 • folyamatos kapcsolattartás az aktuális szakértői bizottságokkal a megfelelő diagnózis felállítása érdekében,
 • pályaorientációs tanácsadás és programok az SNI tanulók igényeinek figyelembevételével,
 • digitális munkacsoport munkájában való aktív részvétel,
 • tehetséggondozási tevékenység az Eötvös Tehetségpont keretein belül,
 • e-naplóhoz kapcsolódó dokumentáció további fejlesztése.

 

Kiemelt feladatok a tanévre:

 • tanulásmódszertani felmérések elvégzése, kiértékelése, magyarázata,
 • próbaérettségik szervezése a 12.C osztályban magyar, történelem tantárgyakból, kéttanáros modell alkalmazása: közösfelkészülés a szaktanárral, tanagyag, módszerek, követelmények naprakész egyeztetése, gyakorlati megvalósítása,
 • folyamatos konzultáció a szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, igény szerinti tanácsadás,
 • rendszeres, aktív részvétel a TEAM megbeszéléseken, illetve az SNI tanulókat integráltan nevelő osztályokban tanítókollégákkal szervezett tanácskozásokon, az aktuálisan problémás tanulók kiemelt figyelemmel követése, az megoldási módszerek hatékonyságának folyamatos kiértékelése,
 • SNI pályaorientációs tevékenység folytatása, a közösség igényeinek megfelelő fejlesztése,
 • szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás, tanácsadás,
 • bármely osztályban felmerülő tanulási problémák hátterének kivizsgálása, diagnosztizálási folyamat elindítása,
 • szakvélemények tartalmának megismertetése a kollégákkal, szülőkkel
 • felülvizsgálati dokumentáció elkészítése (osztályfőnökkel és szaktanárokkal együttműködésben)
 • hátrányok fokozatos felszámolása, felzárkóztatás,
 • digitális tananyagok készítése, rendszerezése, adatbázisba gyűjtése a kollégáktól,
 • rendszeres részvétel szakmai rendezvényeken,
 • együttműködés a munkacsoportokkal,
 • tehetségazonosítás,          tehetséggondozás              a             szakos   kollégákkal együttműködve,
 • hospitálási lehetőség és gyakorló terep biztosítása a SoE BPK gyógypedagógus hallgatói számára,
 • részvétel             a             gyógypedagógiai               dokumentáció     áttekintésében, egységesítésében országos szinten.

A tanév során folyamatosan elvégzendő feladatok:

 • SNI dokumentációk rendszerezése, áttekintése, nyomon követése, felülvizsgálatok törvényben meghatározott határidejénekbetartása, konstruktív együttműködés kialakítása a kollégákkal, szülőkkel: rendszeres fogadóórák, kerekasztal megbeszélések, előadások, tapasztalatcserék formájában,
 • tudásmegosztás a munkacsoporton belül a hatékonyabb fejlesztés érdekében,• felzárkóztatás,
 • részvétel a tanulók felkészítésében a tanév folyamán rendezett versenyekre, illetve rendezvényekre,
 • hallgatók fogadása szakmai gyakorlatokon,
 • az aktuális pályázatok figyelemmel kísérése, folyamatos pályázatírás.

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal kapcsolatos éves feladatok Általános alapelvek:

A megkülönböztetés tilalma, egyenlő bánásmód

A megkülönböztetés tilalma kiterjed a tanulók bárminemű- különösen származásuk, nemük, szociális helyzetük, nemzetiségük, származásuk, vallásuk miatti diszkriminációjára.

Az emberi méltóság tiszteletben tartása

Fontos az alapvető keresztyén értékek megőrzése és megerősítése, az emberi méltóság tiszteletben tartása.

Társadalmi szolidaritás

Minden gyermek, függetlenül családi, szociális helyzetétől, sérülése mértékétől, egyenlő bánásmódban részesüljön. Erősíteni kell tanulóinkban az egymás iránti szolidaritást.

A hátrányos helyzetű tanulók érdekében megvalósítandó célkitűzések:

 • rendszeres nyomon követés,
 • szociális hátrányok kompenzálása, konkrét segítségnyújtással, a mindennapos zökkenőmentes életvitel támogatása,•      mulasztások fokozottabb figyelemmel kísérése,
 • lehetőség szerint ezen a tanulók bevonása minden olyan programba, amire a családban nincs módjuk, pl. kirándulás,múzeumok, kiállítások, kulturális programok látogatása, • iskolák közötti sportversenyeken való részvétel biztosítása, rendszeres tájékoztatás a szülőknek a kedvezmények igénybevételéhez, segítségadás az ügyintézésben.

A gyermekvédelem és esélyegyenlőség területén tervezett feladatok

1. Veszélyeztetett gyerekekkel kapcsolatos teendők

 • veszélyeztetett tanulók felmérése, nyomon követése,
 • veszélyeztetett tanulók tanulmányi eredményének figyelemmel kísérése,
 • esetenként felvenni a kapcsolatot a Gyermekjóléti Központtal,
 • a pótvizsgázó tanulók lelki támogatása,
 • segítség az egyéni problémák megoldásában,
 • tanácsadás,
 • fogadóóra biztosítása a diákok részére.

2. A szülők körében végzett feladatok

 • együttműködés,
 • tájékoztatás a jogokról és a kötelességekről,
 • szülők tájékoztatása az igazolatlan hiányzásokról és a tanulmányi helyzetről,
 • fogadóóra biztosítása a szülők részére,
 • előadás szervezése a kábítószer bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról.

3. A tantestület körében végzett feladatok

 • az ifjúságvédelmi munka koordinálása,
 • együttműködés, szemléletformálás,
 • információk átadása, tanácsadás,
 • szoros kapcsolattartás az osztályfőnökökkel és a tanárokkal,
 • fokozott figyelem az osztályfőnökökkel és a szaktanárokkal együtt a gyengébb tanulók tanulmányi eredményeire,
 • a hátrányos megkülönböztetés elkerülése.

4. Önálló feladatok

 • kapcsolattartás a külső intézményekkel (Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Központ, Gyámhatóság, Önkormányzat),
 • folyamatos kapcsolattartás az intézményvezetővel, iskolaorvossal, védőnővel, pszichológussal, szociális segítővel,gyógypedagógussal, iskolalelkésszel,

TEAM megbeszélések szervezése,

 • az SNI-s osztályokban tanító tanárok megbeszélésének a szervezése,
 • esetmegbeszéléseken való részvétel,
 • aktív részvétel a felvételi bizottságban,
 • közzétenni a gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények címét, telefonszámát,
 • az igazolatlan mulasztások figyelemmel kísérése, szükség esetén jelzés a jegyző és a Gyermekjóléti Szolgálat felé,
 • a sokat hiányzó diákok figyelemmel kísérése,
 • együttműködés a DÖK-kel,
 • a CSÉN program koordinálása,
 • a 9. évfolyam drogprevenciós előadásainak megszervezése,
 • 10-12. évfolyam prevenciós foglalkozásainak a szervezése.

 

Kiemelt rendezvények

 1. Szülők tájékoztatása a kábítószer fogyasztással és bűnözéssel kapcsolatos kockázatokról            szeptember          Hegedűs Júlia,rendőrség
 2. TEAM megbeszélések szeptember-május             TEAM tagok, Hegedűs Júlia
 3. Drogprevenció 9. évfolyam        egész évben folyamatosan               Babelláné Lukács Katalin rendőr százados
 4. 9.A, B osztály megbeszélés        első félév             az osztályban tanító tanárok
 5. 10.C, 11.C megbeszélés              minden osztályban két alkalommal a tanév során       az osztályban tanító tanárok
 6. 12.C megbeszélés: szeptember   az osztályban tanító tanárok
 7. Családi életre nevelés: november az osztályban tanító tanárok

 

 

7. Az osztályfőnöki munkaközösség céljai és feladatai a 2020/2021-es tanévben

 

A formálódás folyamatában kiemelt szerepet tölt be az osztályfőnök, azt a személyiséget jelenti, aki az osztályt, mint nevelési tényezőt, a szociális kompetenciákat alakító, formáló közösséget vezeti, segíti a tanulókat a jelen történéseinek megértésében, a helyes értékrendjük kialakításában. Ha a pedagógus nem csupán az osztály adminisztratív ügyeinek intézője kíván lenni, tudomást kell vennie arról a világról, amelyben élünk. Az elvárások, amelyek kereszttüzében a dolgát tennie kell, sok esetben egymásnak is ellentmondanak. Senki sem veszi le a pedagógusról a felelősséget, hogy ezek között mérlegeljen, rangsoroljon, a rábízott tanulók szükségleteit, igényeit szem előtt tartva, saját személyisége hitelét megőrizve alakítsa ki működőképes nevelési programját. Az osztályfőnöki szerep nem korlátozódik az osztályfőnöki óra megtartására. Az osztályfőnöki munka ennél sokkal többet jelent. Az osztályfőnök az, aki az osztályba járó gyerekek igényeit, szüleik elképzeléseit és társadalmi elvárásokat egyaránt tapasztalja, s próbálja a gyerek személyiségfejlődésének szolgálatába állítani. Maga az osztályfőnöki óra olyan helyszín, ahol lehetséges a pedagógus és a gyerekek közvetlen találkozása, s nemcsak egy-két személy, hanem az egész osztályközösség együttes formálására, nevelésére nyílik lehetőség.

 Az osztályfőnöki tevékenység lényege, hogy a kiemelt kulcskompetenciáknak megfelelve teret adjon a nevelési, a tanításitanulási folyamatban, a szabadidő eltöltésében, a tanulók sokoldalú személyiségfejlődésének. Ezt a sokoldalú fejlesztést a tanulók eltérő képességének, tudásának, személyiségének, adottságának, családi hátterének figyelembe vételével kell tervezni. A tanítási órákon is sok értékes nevelési hatás éri a tanulókat, de egy tervszerűen kialakított nevelési rendszerrel, melynek belső tartalma évről-évre egymásra épül, az életkori sajátosságoknak megfelelve, lehet a nevelő munkánk igazán eredményes.

Egy kamasznak-serdülőnek sokkal több érzelmi, intellektuális, testi, morális problémája és kérdése van, mint amennyit az ember felnőttként el tud képzelni. Támaszra, segítségre szorul, olyan emberek figyelmére, akikkel naponta találkozik, együtt van. A diákoknak nagy szükségük van az iskolai életben a biztonságra, a rendre, az áttekinthetőségre, ezt pedig az osztályfőnök tudja közvetíteni számukra. Annyi mindent lát, annyi mindent tapasztal, az lesz a horizontja, amit a felnőttektől kap. A felnőtt társadalom senkire át nem hárítható felelőssége, hogy ez a horizont elég tágas legyen, hogy ebben az életkorban morális, érzelmi, intellektuális értelemben egyaránt kellően felvértezze. Az osztályfőnöki tevékenység, az osztályfőnöki óra, kirándulás, múzeumlátogatás, közös munkavégzés és a többi mind-mind ezt szolgálhatnák.

Összegezve az osztályfőnöki munka jellemzői:

 • komplex, átfogó – a tanuló egész személyiségére irányuló tevékenysége,
 • differenciált – a személyiség és a közösség fejlesztése folyamán individualizált követelményeket támaszt,
 • rugalmas - nincs előírható, részleteiben megtervezhető tananyaga; ellátása lényegesen több spontaneitást, rugalmasságotigényel.

 

Az osztályfőnöki munka feladatkörei:

 • Közvetlen nevelőmunka
 • ismeretek szintetizálása, a mindennapi életben történő alkalmazása,
 • az aktuális események feldolgozása,
 • különböző értékrendek megismertetése,
 • a kultúrahasználat megtanítása,
 • mentálhigiénés szemlélet alkalmazása a nevelőmunkában,
 • törődés a diákok aktuális problémáival,
 • az osztály konfliktusainak megoldása,
 • gyermekvédelmi munka, -             pályaorientáció segítése.

•              Adminisztrációs feladatok

 • a tanév eleji és végi adminisztráció pontos elvégzése,
 • hiányzások igazolása,
 • félévkor és év végén a magatartás és szorgalomjegyek megbeszélése, előkészítése,-      félévi értesítő, bizonyítványírás.

•              Szervezés, koordinációs feladatok végrehajtása

 • kapcsolattartás az osztályban tanító kollégákkal,
 • kapcsolattartás a szülőkkel,
 • kapcsolattartás az ifjúságvédelmi felelőssel,
 • szabadidős tevékenységek, programok szervezése.

 

8. A pedagógusok előmeneteli rendszeréhez kapcsolódó feladatok

 • a tanfelügyeleti (pedagógiai-szakmai) ellenőrzésben részt vevő pedagógusok belső ellenőrzésének megszervezése éslebonyolítása az önértékelést támogató munkacsoport által kidolgozott eljárásrend szerint (tanórák látogatása, óramegbeszélések, kérdőívek kitöltése és feltöltése az Oktatási Hivatal által működtetett informatikai rendszerbe, interjúk készítése az intézményvezetővel és a kollégákkal, a pedagógusok önértékelésének elkészítése),
 • a pedagógusok minősítésébe bevont kollégák ellenőrzésének megszervezése és lebonyolítása az intézményi belső ellenőrzésiszabályzat szerint

(óralátogatás, óramegbeszélés, önértékelés),

 • portfóliókészítéssel kapcsolatos folyamatos tanácsadás működtetése,
 • az érettségi vizsgaelnöki és szakértői továbbképzéseken való részvétel az aktuális jogszabályi változások nyomon követéseérdekében.

 

9. Az intézményi önértékelésből adódó feladatok a tanév során

A 2020/2021. tanévben intézményünkben pedagógus önértékelés zajlik. A 2018/2019. tanévben lezajlott a vezetői önértékelés és intézményi önértékelés, valamint az Oktatási Hivatal által előírt vezetői tanfelügyelet. A 2019/2020. tanévben frissítettük az intézményi önértékelést a hivatal által üzemeltetett felületen. Idei tanévben az Oktatási Hivatal ismételten elindította az intézményi tanfelügyeletet.

Az éves pedagógus önértékelési tervbe a tantestület azon tagjai kerülnek felvételre, akiknek az önértékelésére az előző tanévekben nem került sor, különös tekintettel azokra a pedagógusokra, akiknek a pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzése és minősítése a tanév során valósul meg. Minden pedagógus értékelésében 3-4 fő vesz részt, de egy pedagógus évente maximum három fő értékelésébe vonható be.

Az önértékelésben az intézmény minden dolgozója részt vesz, a folyamatokat egy négytagú önértékelést támogató munkacsoport végzi (BECS). A csoport vezetőjét az igazgató bízza meg.

A BECS tagjai a 2020/2021. tanévben: Kedei Imola (a csoport vezetője), Gottschling Gábor, Juronits Jenőné, Szentpáli Csaba.

A három szinten folyó önértékelés az alábbiak szerint zajlik:

 1. Az önértékelésben résztvevők és közreműködők kijelölése

       Ütemterv készítése (kit, mikor, kik értékelnek, felelősök, értékelő megbeszélés időpontja); BECS, 2020. augusztus 31.

  1. szükséges iratminták, értékelő lapok előkészítése
 1. Az értékeltek tájékoztatása, az  értékelési rendszer és az  értékeléshez használt  dokumentumok, iratmintákhozzáférhetőségének  biztosítása

       Az értékelők felkérése,  tájékoztatása, értékelő lapok  átadása; BECS, 2020. szeptember

 1. Óra/foglalkozáslátogatások
  1. pedagógus önértékelése

       A munkatársi kérdőív kitöltése (kizárólag a pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzésben részt vevő pedagógus esetén)

 

       Az elkészült (kitöltött) értékelő dokumentumok gyűjtése, az informatikai rendszerbe való feltöltése; BECS és/vagy az értékelésben résztvevők  

       2021. április 30-ig

 1. Az értékelő megbeszélés lebonyolítása

       Az összegző értékelés elkészítése; BECS és/vagy az értékelésben résztvevők, 2021. április 30-ig

 1. Önfejlesztési terv elkészítése; intézményvezető, 2021. május 31-ig
 2. Az önértékelés dokumentumainak  összegyűjtése, rendszerezése        Az összegző értékelés elkészítése

        Az összegző értékelés átadása az értékelt pedagógusnak; BECS/intézményvezető, tanévzáró értekezlet, legkésőbb 2021. június 30-ig

 1. Az összegző értékelés egy példányának elhelyezése  a személyi anyagban - Az értékeléshez használt dokumentumokarchiválása         intézményvezető, 2021. augusztus 31-ig

 

 

Az intézményi értékelések (pedagógusi és intézményi önértékelés) dokumentumait az iskola digitálisan archiválja, a pedagógus összegző értékelését és önfejlesztési tervét nyomtatott formában a személyi anyagban őrzi. 

Az intézmény a szaktanácsadás, tanfelügyeleti – beleértve ehhez kapcsolódó önértékelési dokumentumokat – és szakértői ellenőrzés dokumentumait nyomtatott formában a személyi anyagban, elektronikusan az OH támogató felületén tárolja, kivonatát pedig a honlapon megjeleníti.

A 2020/2021. tanévben digitális kompetenciafejlesztésre nagy hangsúlyt fektetünk, a pedagógusok módszertani megújulása jegyében. Megalakult a digitális munkacsoport, melyhez az intézmény pedagógusai csatlakozhatnak. Jó gyakorlatok, módszertani órák, digitális platformok, gyakorlati feladatok kerülnek megosztásra egy belső digitális meghajtón. Az előző tanévekhez hasonlóan az intézményben járó diákok és szülők körében online elégedettségi kérdőíves felmérést végzünk, melynek eredményeit a következő tanév tervezésénél figyelembe veszünk.

 

 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

A 2019/2020. tanévben pedagógiai-szakmai ellenőrzés nem volt.

6 . Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=030705

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2019/2020. tanévben beírt tanulók létszáma (2019. szeptember 1.): 353

A tanév során beírt tanulók száma: 0

A tanév során kiírt tanulók száma: 0

Évismétlő tanulók száma: 0

 

 

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=030705

 

 

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A tanórán kívüli foglalkozásokat illetően az iskola Pedagógiai Programja az alábbiak szerint rendelkezik:

Az iskola a tanulók tantervi anyagon túlmenő tudományos, technikai, vallási, művészeti, szakmai érdeklődésének kielégítésére, alkotó képességeik fejlesztésére és a rendszeres testedzés igényének felkeltésére egyéb foglalkozást szervez.

Az egyéb, tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, sportkör, diákkör) megszervezése a tanév eleji igényfelmérés alapján történik. Az iskola a korábbi gyakorlatnak megfelelően énekkart, néptánc-, és színjátszó-kört, rajzszakkört, illetve kosár-, és röplabda sportkört hirdet az érdeklődő tanulóknak. Az év eleji felmérés során felmerülő egyéb igényeket az igazgató megvizsgálja, és a lehetőségek ismeretében támogatja vagy elutasítja. A csoportok indításának minimális létszáma öt fő.

Az iskolai költségvetésből működő egyéb foglalkozás tanárvezetőjét, a tagság véleményét figyelembe véve, az érdekelt tanár egyetértésével az igazgató bízza meg, aki folyamatos kapcsolatban áll a foglalkozást vezető pedagógussal.

 

Szakkörök

A szakkörök létrehozását a Diákönkormányzat és a munkaközösség-vezetők javaslata alapján az igazgató hagyja jóvá. Felügyeletükért és elszámolásukért az igazgató, működésükért pedig a munkaközösség-vezető felel. A szakköri órákat az éves munkaterv és az órarend rögzíti.

 

Énekkar

A heti egy órában szervezett szakkör célja a zenei reprodukció, a közös éneklés élménye, megszerettetése. Az ének-zenei nevelés elsődleges élményforrásai a közös éneklés és az elmélyült zenehallgatás.

Az énekórai műhelymunkát kórus (kamarakórus) egészíti ki, amely közösségformáló erőt képvisel. Cél, hogy a kóruséneklés örömét a tanulók az ünnepi alkalmak és hétköznapok számos területén megoszthassák másokkal (pl. ünnepségen, hangversenyen, közös éneklés a kirándulásokon, baráti összejöveteleken, közösségi alkalmakon).

A feldolgozott anyag egy része mindvégig a magyar népdal, a korálok és klasszikus zenei szemelvények, melyek kiegészülhetnek az igényes populáris zene válogatott szemelvényeivel is, elsősorban a befogadói hozzáállás különbségeinek érzékeltetése és a zenei minőség iránti érzékenység fejlesztése céljából, amelyek műfaji határoktól függetlenül értelmezhetőek.

 

Néptánckör

A heti egy órás szakköri foglalkozások célja különböző táncstílusok és tánctípusok megismerése; a motívumok ritmikai, plasztikai pontosításán és finomításán keresztül újabb koreográfiák megtanulása és annak bemutatása iskolai alkalmakon és iskolán kívüli bemutatókon (versenyeken, fesztiválokon).

A tanulók a szakköri foglalkozásokon a táncok gyakorlása során élményeiket, tapasztalataikat, népzenei és néprajzi ismereteiket bővíthetik; tapasztalatokat szerezhetnek a Kárpát-medence néptánc kultúrájának egyedülálló gazdagságáról.

Megismerhetik, hogy a magyar táncfolklorisztika és a hagyományok újrateremtésének sajátos magyar modellje, a táncházmódszer a világon egyedülálló tudományos és kulturális jelenség, igazi hungarikum. Ugyanakkor éppen ezáltal válik természetessé a szomszéd vagy távolabbi népek hagyományainak tisztelete, tudatosul néphagyományunk és az európai műveltség évezredes egymásba fonódása.

A szakköri munka segítséget nyújthat a fiatal tanulóknak a közösségi élet szervezésében is.

A mozgás és tánc gyakorlása hatékonyan segíti a fiatal tanulókat abban, hogy jó tartású, biztos kiállású, magát kifejezni képes felnőtté váljon.

 

Színjátszókör

A színjátszó szakkör fő célja, hogy a tanulók tudatos színjátékosokká, felkészült nézőkké illetve „színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk és a csoportjuk színházi tevékenységére, másrészt a látott előadásokban felismerjék azokat a színházi összetevőket, amelyek a színházi élmény forrásai.

A szakköri foglalkozás bevezető szakaszában a színházi kifejezés sajátosságait, formanyelvének összetevőit elsősorban drámajátékos eszközök segítségével ismerhetik meg a tanulók. Azok a színházi műfajok állnak a középpontban, amelyek a korosztály által létrehozott színházi előadásokban leggyakrabban előfordulnak. Így a tanulók önmaguk, illetve kortársaik színházi tevékenységéből kiindulva vonhatnak le következtetéseket a színház természetéről, illetve a színpadi kifejezés legfőbb alkotórészeiről.

A heti rendszerességgel jelentkező gyakorlati foglalkozások alkalmával színházismeret mellett, a résztvevők megismerkednek a szakmai és mindennapos kommunikációval, amely elősegíti a fiatalok önértékelését, határozottságát, illetve tudatosan építi a gyermek általános műveltségét.

A csoportfoglalkozások nagy figyelmet fordítanak a zene, a tánc és az irodalom kapcsolatára. A szakkör tematika lehetőséget ad a tanuló zenei és tánc tudásának ötvözésére különböző előadói területeken. Mindezek mellett a csoport integrált foglalkozásokon vesz részt, ahol épek és sérültek együtt játszanak és fejlődnek. Az integráció segítségével növekszik a fiatalok empátiakészsége, kommunikációja, önismerete és szélesedik a világlátása.

A továbbképző szakaszban az élőben vagy felvételről megtekintett előadások teremthetnek alkalmat arra, hogy a foglalkozás egyfajta színházi szemlélet, illetve fogalomkészlet felépítéséhez segítse hozzá a tanulókat. Az órák középpontjában a továbbképző szakaszban egy–egy ifjúsági vagy felnőtt színházi előadás megtekintése áll. A megtekintett előadásokat mindig egészében, összhatásában próbáljuk megragadni, mert elsődleges célunk a színházi élmény elmélyítése. Ugyanakkor egy–egy részlet mélyrehatóbb vizsgálata megteremtheti annak a lehetőségét is, hogy fokozatosan felépüljön a tanulókban egyfajta színházi szemléletmód, illetve fogalomkészlet. 

 

Rajzszakkör

Heti egy órában tartandó rajzszakkör elsődleges célja a tehetséggondozás, a vizuális képzelet, emlékezet, a kreativitás fejlesztése, az értékközvetítés, a pályázatokra való eredményes felkészítés, szereplés, illetve változatos rajz és kézműves technikák megismerése, elmélyítése. A tanulók felépített tematika szerint haladnak, azonban lehetőséget adunk arra, hogy saját érdeklődésüknek megfelelően önállóan alkossanak. A tantervi program kiemelt figyelmet fordít az esztétikai érzékenység fejlesztésére, az igényesség, ízlés, a látás kiművelésére.

 

Sportkörök

Az iskolai sportkör az iskola egységes nevelő-oktató munkájának szerves részeként a testkultúra eszközeinek (testgyakorlatok, mozgásos játékok, sportági tevékenységek), valamint a természet egészségfejlesztő tényezőinek integrált hatásaként járul hozzá ahhoz, hogy a tanulók az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak.

A sportkör célja továbbá, hogy a diákok felismerjék a testnevelés és a sport egészségügyi és prevenciós értékeit, kialakítsa a tanulókban az önállóan végzett mozgásos tevékenységre való igényt, motorikusan képzett, mozgásukban kulturált felnőtté váljanak, és megtanulják megbecsülni társaik teljesítményét.

Az iskolai sportkör tanórán kívüli tevékenységként működik, és a Diákönkormányzat javaslatára az iskolai házibajnokságokat is hirdethet.

A foglalkozások rendjét – az éves munkatervhez alkalmazkodva - tanulóközösségek kezdeményezésére az igazgató hagyja jóvá.

 

Öntevékeny diákkörök

A diákkörök diák-önkormányzati szervként működnek, önköltséges alapon, ill. társadalmi erőforrások bevonásával.

Jellemzőik:

 programjukat maguk alakítják ki,  diákvezetőket maguk választják, a felnőtt patronálókat – iskolai dolgozót, vagy más iskolán kívüli, nagykorú személyt is felkérhetnek, ­ saját csoportnormákat írnak elő, ­ önállóan gazdálkodnak.

A körök létrehozását kezdeményezheti tanár és tanulóközösség. Működésüket a Diákönkormányzat javaslata alapján az igazgató engedélyezi, tevékenységükért és elszámolásukért a diákmozgalmat segítő pedagógus felel.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A Pedagógiai Program rendelkezik a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok rendjéről.

3.6. A tanuló értékelése és minősítése

Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésében: ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet és önértékelő képességet, önnevelésre késztet. Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás előfeltétele a világosan megfogalmazott és következetesen érvényesített követelményrendszer. Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, osztályozás a tanulókat egyénileg is segíti abban, hogy a tőlük elvárható maximumot nyújtsák, akár elismerő, akár elmarasztaló, legyen igazságos és a bizalomra építő. Bármely tantárgy ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen követelmény. Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók egyéniségétől és számos más tényezőtől függően rendkívül változatosak.

 

A tanulmányi munka értékelése

A tanulók teljesítményét az egyes tantárgyakból a tantervi követelmények alapján tanítási órákon tanév közben érdemjegyekkel kell értékelni, félévkor és a tanév végén pedig osztályzattal kell minősíteni. A szakmai elméleti tárgyak és szakmai gyakorlat esetében a tanuló teljesítményét érdemjeggyel kell értékelni, de a szakmai gyakorlat értékelését szöveges minősítés is kísérheti. A tanuló tudásának félévi és tanév végi minősítésénél, illetve évközi értékelésénél a pedagógusok a jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1) osztályzatokat, illetve érdemjegyeket használják.

 

Az értékelés szabályozása

Félévenként legalább négy érdemjegy adása szükséges a félévi, illetve az év végi osztályzat megállapításához azzal a megszorítással, hogy a félévi, illetve az év végi zárás előtt egy hónappal legalább két érdemjegynek meg kell lennie az adott félévben. E szabályozás tekintetében kivételt képeznek a heti egy vagy fél órában tanított tantárgyak, melyek esetén az érdemjegyek száma félévenként legalább kettő, illetve a szakmai gyakorlat. A szorgalmi időszakban teljesítendő, és az azon kívüli összefüggő szakmai gyakorlaton az érdemjegyek száma szakterületenként legalább egy. Az osztálynaplóba legkésőbb a hónap 10. napjáig be kell vezetni minden, az előző hónapban szerzett érdemjegyet.

A pedagógus a témazáró dolgozatírás időpontját legalább egy héttel korábban közli a tanulókkal.

A diák joga, hogy dolgozatát annak beszedésétől számított tíz tanítási napon (magyar irodalom és történelem esetén tizenöt tanítási napon) belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. Amennyiben a dolgozatot a javító tanár tíz (tizenöt) napon belül nem javítja ki, a diák szabadon eldöntheti, hogy kéri-e a dolgozatra adott érdemjegyet vagy sem. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon tanulmányozza.

Az elégséges osztályzathoz félévkor az első félév, tanév végén az első-második félév során szerzett jegyek átlagának el kell érnie a 2,00 értéket. A szaktanár a félévi és év végi osztályzatok kialakításánál 49 századig lefele kerekít, 5 tizedtől 74 századig a teljesítmény alapján mérlegel, 75 századtól a jobb osztályzatot adja.

A szaktanárok egyaránt alkalmazzák az írásbeli, szóbeli, gyakorlati számonkérési formákat, gyűjtőmunkát adnak, házi dolgozatot készíttetnek. Írásbeli dolgozat formájában a szaktanár számon kérheti egy tanóra, vagy egy kisebb fejezetet anyagát, illetve írathat összefoglaló jellegű témazáró dolgozatot. A félévi és év végi osztályzat kialakításakor ezek az eredmények különböző súllyal kerülnek beszámításra. A témazáró dolgozatot kétszeres szorzóval, az írásbeli és szóbeli feleletet, dolgozatot, nagyobb terjedelmű házi dolgozatot, gyakorlati munkát egyszeres szorzóval, a gyűjtőmunkát, kisebb terjedelmű házi feladatot és dolgozatot, röpdolgozatot, órai munkát félszeres szorzóval számítja a szaktanár.

A szaktanárok a feladat kiadása előtt (esetleg már a tanév elején) közlik a diákokkal, hogy milyen súlyú számonkérési formát alkalmaznak.

Ha a tanuló nem írja meg a témazáró dolgozatoknak legalább a felét, akkor az adott tárgyból nem osztályozható, kivéve, ha legkésőbb a félévi, illetve az év végi osztályozó értekezlet előtti tanítási napon osztályozó vizsgán eleget tesz a tantárgy féléves, illetve éves követelményeinek. A szaktanárnak joga, de nem kötelessége az elmaradt témazáró dolgozatokat pótoltatni.

 

Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok meghatározása

Az írásbeli-szóbeli házi feladatok kijelölésénél a szaktanár szem előtt tartja az elsajátított ismereteket, az arra épülő tananyagrészeket és az egyéb tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokat.

A házi feladat mennyisége és minősége az osztálytól vagy csoporttól függ, de a megoldása átlagosan nem igényelhet tantárgyanként fél óránál több időt. A feladatok kijelölésénél a pedagógus figyelembe veszi, hogy az egyes órák milyen időközönként kerülnek sorra a hét folyamán. A tanár a nagy terjedelmű házi dolgozat témáját és értékelési szempontjait egy héttel korábban közli a tanulókkal.

A számonkérések időzítését a szaktanárok összehangolják a tanulók egyenletes terhelésének biztosítása érdekében.

Hétvégére és tanítási szünetekre nem adható az átlagosnál nagyobb mennyiségű feladat.

 

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az tanulmányok alatti vizsgák részletes évfolyamonkénti és tantárgyankénti követelményei az iskola honlapján találhatók meg.

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett rendje a 2020/2021. tanévben:

 • 2020. szeptember 30. (osztályozó és különbözeti vizsgák)
 • 2021. január 13. (osztályozó és különbözeti vizsgák) - 2021. április 14. (osztályozó és különbözeti vizsgák)
 • 2021. június 2. (osztályozó és különbözeti vizsgák)
 • 2021. augusztus 25. (javító, osztályozó és különbözeti vizsgák)

 

Az iskolai vizsgaszabályzat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 64§-78§ és az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet és azok módosításainak megfelelően szabályozza a tanulmányok alatti vizsgák szervezését.

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsgák) nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. A tanulmányok alatti vizsgát az iskolában, illetve független vizsgabizottság előtt lehet tenni. Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben tanulmányait folytatni kívánja. A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha:

 • felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
 • engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 • a 20/2012. EMMI rendelet 51.§ (6)-(7) bekezdésben meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
 • nem írja meg egy adott tantárgyból a témazáró dolgozatoknak legalább a felét,
 • a tanuló a félévi, illetőleg év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát.

A magántanulónak a magatartását és szorgalmát nem kell minősíteni. A magántanuló az éves munkatervben meghatározott időpontokban tehet osztályozó vizsgát.

Az intézménybe másik iskolából átlépni kellő indokkal tanév közben is lehet úgy, hogy a tanulmányok folyamatossága ne szakadjon meg. Tanulóátvétel a technikumban és a szakgimnáziumban legkésőbb a 10. évfolyamon, a tanév március 1-jéig lehetséges. Az átvételről az igazgató a felvételi bizottság véleményének kikérésével dönt.  A felvételi bizottság tagja az igazgató, a nevelési igazgatóhelyettes, az ifjúságvédelmi-felelős, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, a Diákönkormányzatot segítő tanár, az érintett osztályfőnök, az iskolalelkész és sajátos nevelésű igényű tanuló esetén a gyógypedagógus.

Az átvételét kérő tanuló kérelmét a felvételi bizottság javaslatára az igazgató elutasíthatja, különösen abban az esetben a tanuló az előző iskoláját mulasztásai vagy súlyos fegyelmi vétsége miatt kényszerül elhagyni, illetve az előírt különbözeti vizsgák teljesítése számára különös nehézséget jelentene. Az iskola a 12. évfolyamra tanulót nem vesz át. A felvételi vizsga időpontját az igazgató a szülővel egyeztetve határozza meg.

A más iskolából intézményünkbe átjelentkező tanulók különbözeti vizsgát tesznek azokból a helyi tantervben előírt tantárgyakból, amelyeknek követelményeit előző iskolájukban nem teljesítették. A különbözeti vizsga tárgyairól, és a vizsga időpontjáról az igazgató rendelkezik, azzal a kitétellel, hogy a technikum 9. évfolyamára átvett tanulónak ápolás- és gondozástan és klinikumi ismeretek tantárgyból az adott tanév szorgalmi időszakában kötelező különbözeti vizsgát tennie.

 

Az tanulmányok alatti vizsgák részletes évfolyamonkénti és tantárgyankénti követelményei az iskola honlapján találhatók meg.

 

 

 

 

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

Az iskolai osztályok száma: 15

A tanulók létszáma: 375

 

9. A osztály: 31 tanuló

9. B osztály: 32 tanuló

9. C osztály: 24 tanuló

9. D osztály:   9 tanuló

 

10. A osztály: 35 tanuló

10. B osztály: 37 tanuló

10. C osztály: 30 tanuló

 

11. A osztály: 34 tanuló

11. B osztály: 17 tanuló

11. C osztály: 19 tanuló

 

12. A osztály: 34 tanuló

12. B osztály: 26 tanuló

12. C osztály: 22 tanuló

 

2/14. osztály: 16 tanuló

3/15. osztály:   9 tanuló

 

 

7 . Az intézmény működését meghatározó dokumentumok

Szervezeti és működési szabályzat: https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/MUKSZAB-030705-0

 Házirend:                                         https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/HAZIREND-030705-0

 Pedagógiai program:                       https://www.kir.hu/kir2_info/pub/DokLetolt/PEDPROG-030705-0