iskola
Dr. Lang Jánosné, Steiner Zsuzsanna


Élete:

1927. szeptember 9-én született Sopronban. Édesapja (Steiner Ferenc) köztisztviselő volt, édesanyja (Steiger Anna) a háztartást vezette. Testvére a Miskolci Egyetem Geofizika Tanszékének vezetőjeként ment nyugdíjba.

3 gyermeke született: dr. Lang Zsuzsanna orvos; ifj. Lang János a szegedi Rádió szerkesztő-riportere; Lang Ágota matematika-fizika-informatika szakos középiskolai tanár. Egyetlen unokája hegedűtanár lett. Férje, dr. Lang János fizikus volt a Szegedi Tudományegyetemen.

kép

Kitűnő érettségi bizonyítványát a Soproni Állami Leánygimnáziumban kapta 1946-ban. Ezután a Soproni Szent Orsolyita Rend V. tanítóképzős osztályát elvégezve jeles tanítói oklevelet szerzett.

1947 szeptemberében iratkozott be a Szegedi József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karára, ahol 1952-ben matematika-fizika szakos tanári diplomát szerzett. Közben 1951-től már az egyetem Kísérleti Fizika Tanszékén dolgozott, mint gyakornok, majd később, mint tanársegéd.

1954. szeptemberétől a Tömörkény István Gimnáziumba került, mint szakvezető tanár, ugyanis a Ságvári Gyakorló Gimnázium megalakulásáig itt gyakoroltak a tanárjelöltek. Több mint 30 évig tanított itt.

Ezalatt a hosszú idő alatt évenként tucatnyi diák tett sikeres felvételit az orvosi illetve műszaki egyetemekre, de sokan választották javaslatára a fizikatanári pályát is.  Az 1970-s évek elején jelent meg Programozott oktatás címmel egy oktatási segédanyag Diós József-Lang Jánosné szerzőpáros tollából.

Az 1960-as évek közepén kinevezték Csongrád megye egyik szakfelügyelőjének. Ezt a tisztséget 1985-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte be. Az utolsó 4 évben a fent említett elfoglaltságok mellett az Eötvös Loránd Fizikai Társulat országos alelnökeként tevékenykedett.

1987-ben családjával visszaköltözött Sopronba, ahol általános és szakközépiskolákban eltöltött rövid kitérők után végül a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) tanára lett.

Az evangélikus gimnázium tanárai jó kapcsolatban voltak az evangélikus gyülekezettel, lelkészeivel. Így történhetett meg, hogy már 1991-ben megalakították a Magyarországi Luther Szövetség soproni tagozatát.

A nyolcosztályos gimnáziumban kéttannyelvű csoportok beindításában segédkezett. Sőt a matematikát és fizikát német nyelven oktatta. Taníthatott fizika tagozatos tanulókat, ami nagy örömére szolgált, mert a Tömörkény sosem indított fizika tagozatot. Segítette a modern fizikai tananyaghoz igazodó taneszközök beszerzését, amelyeknek segítségével a tanulókat az ismeretek magas szintjére lehetett eljuttatni. Osztályfőnöke volt esti tagozatos felnőtteknek. 2004-ben ballagott el utolsó osztálya, ő pedig nyugdíjba vonult. 2012.január 12.-én halt meg Sopronban.

Nevét a 250526 Steinerzsuzsanna (2004 PO42) nevű, Sárneczky Krisztián és Szalai Tamás által 2004-ben felfedezett kisbolygó őrzi.


Kitüntetései

    Oktatásügy Kiváló Dolgozója (1958)

    Kiváló Tanár (1968)

    Mikola-díj (1972)

    Apáczai Csere János Díj (1976)

    Szocialista Kultúráért (1980)

    Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1984)

    Rácz Tanár Úr Életműdíj (2006)

Források:

Rátz Tanár Úr Életmûdíj életrajz , amelyet Zsuzsa néni lánya,  Lang Ágota a SZIG matematika-fizika-informatika szakos tanára bocsátott rendelkezésünkre.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Lang_J%C3%A1nosn%C3%A9fel