Csapat

Mentor

Iskola

Képek


Iskolánk története:

Sopronban 1557-től létezik protestáns szellemű nevelés. Iskolánkat az evangélikus iskolahálóza rászeként 1931-ben kezdték építeni, s az oktatás már 1932. szeptember elején megkezdődhetett. Az épületben kezdetben elemi, majd polgári népiskola, később 1957-igközépfokú tanítóképzőműködött, majd gimnéziumi oktatás vette kezdetét. Az egészségügyi képzés 1971-ben indult. A gimnázium hosszabb ideig szünetelt, de 1992-től ismét vannak gimáziumi osztályok is.

Hagyományaink:

Fecskenap
A tanév kezdete előtt minden leendő diákunkat meghívunk egy kötetlen beszélgetésre. Ekkor már lehetőség nyílik a tanáraik és osztálytársaik megismerésére, osztályfőnökük pedig tájékoztatja őket a tanév eseményeiről.

Kopaszavató

Szeptember végén egy tréfás vetélkedő keretében a felsőbb évfolyamosok felavatják az elsősöket, s ezzel a kopaszokból „hivatalosan” is EÖTVÖSÖSÖKKÉ válnak.

Megemlékezés névadónkról

Iskolánk névadója Eötvös József. Születésének napjáról, szeptember 3-ról, a heti áhítaton emlékezünk meg, s néhány szál virágot helyezünk el emléktáblájánál.

Csendesnap

Az iskola evangélikus jellegéhez hozzátartoznak a félévenkénti csendesnapok. Ez nemcsak egy kötelezően megtartott alkalom egyházi iskolánkban, hanem hisszük, hogy életünk úgy teljes, ha egyaránt figyelünk testi, szellemi és lelki épülésünkre. Ezek a csendesnapok ennek megéléséhez segítenek hozzá bennünket.

Ünnepeink

A nemzeti ünnepeinket iskolai kereteken belül méltatjuk.
Az egyházi ünnepeink különös hangsúlyt kapnak.

Adventi gyertyagyújtás

Sajátos hangulatú például a karácsonyt megelőző időszak. Ekkor lelkészeink tanulók közreműködésével hétről hétre meggyújtanak egy-egy gyertyát az adventi koszorún.

Karácsonyi műsor

Iskolánk énekkara karácsonyi dalokkal, az elsősök pedig betlehemessel köszöntik az ünnepet. A nap színfoltja az aulában felállított karácsonyfa. A diákok ez alá elhelyezhetik a társaiknak szánt meglepetéseiket, majd a nap végén maguk is választhatnak egy ajándékot.

Iskolabál

Iskolánk a Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégiummal szervezi meg februárban az iskolabált. A bál nyitótánccal kezdődik, s az estét néptáncbemutató és tombola teszi hangulatossá.


Diáknap

A májusi érettségi szünetet követő napon kerül sor a DÖK által szervezett diáknapra. Az osztályokból, tanárokból szerveződő csapatok mérik össze ügyességüket, leleményességüket.

Projektnap

Évente egy napot iskolán kívül töltünk, egy gondosan kiválasztott téma feldolgozásával.