Nyári tábor

Több éves hagyomány, hogy a diákság egy kisebb csoportjával a nyár elején elutazunk egy hétvégi kirándulásra. Erre a táborra meghívjuk a jövendő kilencedikeseinket is, így lehetőségük van egymással megismerkedni még a tanév elkezdése előtt.

Fecskenap

A tanév kezdete előtt minden leendő diákunkat meghívunk egy kötetlen beszélgetésre. Ekkor már lehetőség nyílik a tanáraik és osztálytársaik megismerésére, osztályfőnökük pedig tájékoztatja őket a tanév eseményeiről.

Kopaszavató

Szeptember végén egy tréfás vetélkedő keretében a felsőbb évfolyamosok felavatják az elsősöket, s ezzel a kopaszokból „hivatalosan” is EÖTVÖSÖSÖKKÉ válnak.

Megemlékezés névadónkról

Iskolánk névadója Eötvös József. Születésének napjáról, szeptember 3-ról, a heti áhítaton emlékezünk meg, s néhány szál virágot helyezünk el emléktáblájánál.

Áhitatok

Az egész iskola együtt kezdi a hetet egy rövid áhítattal a tornateremben. Közösen éneklünk, Isten igéjére figyelünk és elcsöndesedünk, majd az áhítat után megbeszéljük közös dolgainkat (eredmények, következő hét feladatai, stb.) 

Csendesnap

Az iskola evangélikus jellegéhez hozzátartoznak a félévenkénti csendesnapok. Ez nemcsak egy kötelezően megtartott alkalom egyházi iskolánkban, hanem hisszük, hogy életünk úgy teljes, ha egyaránt figyelünk testi, szellemi és lelki épülésünkre. Ezek a csendesnapok ennek megéléséhez segítenek hozzá bennünket. Az őszi csendesnap centrumában a család áll (szerelem, társválasztás, szülő-gyerek kapcsolat, családon belüli kommunikáció, mindez részben a különböző szakmai szempontok, részben a keresztyén hit szempontjából nézve), a tavaszi csendesnap a hitélet egyik-másik fontos kérdéskörét járja körül.

Ünnepeink

A nemzeti ünnepeinket iskolai kereteken belül méltatjuk.
Az egyházi ünnepeink különös hangsúlyt kapnak, vagy a hétfő reggeli áhítat keretében, vagy az evangélikus templomban tartunk istentiszteletet. Szintén a templomban tartjuk tanévnyitó és –záró istentiszteleteinket, illetve a ballagási ünnepséget.

Adventi gyertyagyújtás

Sajátos hangulatú a karácsonyt megelőző időszak. Ekkor lelkészünk a tanulók közreműködésével hétről hétre meggyújt egy-egy gyertyát az adventi koszorún, s az Igére figyelve várjuk az Eljövendőt.

Karácsonyi műsor

Iskolánk diákjai és tanárai együtt ünneplik a téli szünet előtti utolsó tanítási napon a karácsonyt. A karácsonyi műsor része egy rövid áhítat is.

Iskolabál

Iskolánk a Kisalföldi ASZC Roth Gyula, Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiummal szervezi meg februárban az iskolabált. A bál nyitótánccal kezdődik, s az estét néptáncbemutató és tombola teszi hangulatossá.

Diáknap

A tanév során, előre megbeszélt időpontban kerül sor a DÖK által szervezett diáknapra. Az osztályokból, tanárokból szerveződő csapatok mérik össze ügyességüket, leleményességüket.

Projektnap

Minden évben, egy meghatározott téma köré szervezünk projektnapot.

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!