Örömmel fogadtuk a központi, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgára való jelentkezésedet.

Jelen levelünkben szeretnénk tájékoztatni a felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalókról.

A vizsga időpontja: 2024. január 20-án 10 óra.

Pótló írásbeli vizsga: 2024. január 30-án 14 óra.

(Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és fajtájú központi írásbeli vizsgát.)

A vizsga helyszíne: Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium; Sopron, Deák tér 51. (A terembeosztásról a helyszínen adunk tájékoztatást.)

A vizsga menete:

10.00 – 10.45 magyar nyelvi vizsga

10.45 – 11.00 szünet

11.00 – 11.45 matematika vizsga

A vizsga menete sajátos nevelési igényű tanulóknak:

10.00 – 11.00 magyar nyelvi vizsga

11.00 – 11.15 szünet

11.15 – 12.15 matematika vizsga

Fontos, hogy

  • a vizsga megkezdése előtt legalább fél órával jelenj meg az iskolában,
  • hozz magaddal személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt),
  • az írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszközt (pl. számológép) nem használhatsz,
  • a felvételi feladatlapokat tollal kell kitöltened!

A feladatlapokat és a javítási-értékelési útmutatókat legkésőbb a vizsga napját követő napon a Hivatal a honlapján közzéteszi.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti.

Az eredmények közlése a vizsgázóval (az Értékelő lap szerepe az eljárásban)

A központi írásbeli vizsga eredményéről iskolánk – a Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztat 2024. február 09-éig.

Az eredmények ismeretében nyújthatod be jelentkezési lapodat, adatlapodat, és veszel részt az általános felvételi eljárásban.

Abban az esetben, ha más intézményben írtad az írásbeli felvételi vizsgádat, kérjük az Értékelő lap másolatát csatold a jelentkezési laphoz (az értékelő lap másolatban csatolható, az Értékelő lapot kiállító iskola általi hitelesítése azonban nem kötelező). Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad. Amennyiben a vizsgaszervező intézmény által kiállított Értékelő lap elveszik, vagy megsemmisül, annak pótlása kizárólag a vizsgaszervező intézménytől

kérhető.

Felvételi tájékoztatóinkat megtalálod iskolánk honlapján, a https://eotvos.sopron.hu címen, vagy  a feladatlapokra vonatkozóan pedig részletes tájékoztatást a

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/6._KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf oldalon.

  • ECL Vizsgarendszer
  • 1% kampány
  • Regisztrált Tehetségpont

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!