Az alapítvány legfontosabb adatai

Alapítványunk neve: Az Evangélikus Egészségügyi Képzésért Alapítvány

Székhelye: 9400 Sopron, Deák tér 51.

Adószáma: 18538380-1-08

Folyószámla száma: Raiffeisen Bank 12094002-00290113-00100009

Kuratóriumi tagok

  • Kendeh György, elnök
  • dr. Csécsei Károly
  • Hegedűs Attila, titkár
  • Jakabné Vanyó Henrietta
  • Tomasits Lászlóné

A kuratórium munkáját segítik

  • Gottschling Gábor, isk. igazgató
  • Tóth-Sebestyén Ibolya, önkéntes gazdasági asszisztens

Az alapítvány célkitűzése

Az alapítvány létrehozásának célja, hogy az evangélikus egészségügyi nevelés-, képzés megerősítése érdekében, az oktatási feltételek s iskolai képzés színvonalának javításával, az alapítvány létrehozásakor már működő, és a jövőben létrejövő egészségügyi képzést felvállaló középiskolákat tevékeny közreműködéssel, támogatás nyújtásával hozzájáruljon a hivatástudatában evangélikus hittel is megerősített egészségügyi szakemberek képzéséhez. A fenti alapítványi célkitűzés elérése és az elért eredmények továbbfejlesztése útján a közérdekű cél hosszútávú szolgálata, tartós megvalósítása érdekében, azt közvetlenül szolgáló -80.11, 80.21 TEAOR besorolású- nevelési, oktatási, ismeretterjesztési (1997.évi CLVI tv 26.§.c/4.), szociális tevékenység (1997.évi CLVI. Tv. 26. §.c/2.), egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító- egészségügyi rehabilitációs tevékenység (1997. évi CLVI.tv. 26. §.c/l) tevékenységet végez.

  • 1% kampány
  • ELTE Origó Nyelvi Centrum
  • Regisztrált Tehetségpont

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!