Gyengénlátóknak
iskolalogó

Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium

9400 Sopron, Deák tér 51 • iskola@ejeg.hu • 06-99/311-767 • 06-20/824-6050

Közösségi szolgálat

A közösségi szolgálatról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében a 2016. január 1-je után a rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzése.

1.1. A közösségi szolgálat célja

A közösségi szolgálat célja, hogy a tanórán kívül végzett aktív tevékenység során erősödjön a tanulók szociális érzékenysége, fejlődjenek készségeik és kompetenciáik (kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia, önbizalom, felelősségvállalás, kommunikációs készség, együttműködés, problémamegoldás, konfliktuskezelés). Lényeges, hogy a végzett tevékenység legyen hasznos minden érintett számára, és a tanuló érezze, hogy olyan feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség, a fogadó intézményben élők, vagy dolgozók életminőségét, jelenléte hasznos a környezete vagy a fogadó intézményben folyó munka szempontjából.

1.2. A közösségi szolgálat teljesítésének ütemezése

Az intézmény a 9–11. évfolyamos tanulói számára az életkori sajátosságokhoz, érdeklődési körhöz, a felelősség mértékéhez, a munka során a tanulókkal kapcsolatba kerülő személyek helyzetéhez és a feladat nehézségéhez igazodva, három tanévre, arányosan elosztva alakítja ki azokat a tevékenységi köröket, melyekben a tanulók a közösségi szolgálatot teljesíthetik. A szolgálat elvégezhető civil szervezetek; egyházak hitéleti, közcélú és működésével összefüggő tevékenysége; szociális, gyermekjóléti intézmény; egészségügyi szolgáltató; köznevelési intézmény; muzeális intézmény; nyilvános könyvtár, közlevéltár vagy közművelődési intézmény körében az iskola és a fogadó szervezetek között megállapodás alapján.

A közösségi szolgálatot a diákok a tanévet követően, minden év június 15 és 30. között teljesítik az alábbiak szerint:

Évfolyam

Tevékenységi kör

Felkészítő foglalkozás

Közösségi munka

Záró foglalkozás

Területek

Ideje

9.

1 óra

1. Az evangélikus egyház működésével összefüggő tevékenység

2. A környezetvédelem területén végzett szolgálat

3. Szociális területen végzett szolgálat

4. Civil szervezetnél végzett tevékenység

12 óra

1 óra

10.

1 óra

1. Az evangélikus egyház működésével összefüggő tevékenység

2. Szociális területen végzett tevékenység

3. A katasztrófavédelemben végzett szolgálat

4. Civil szervezetnél végzett tevékenység

12 óra

1 óra

11.

3 óra

1. Az evangélikus egyház működésével összefüggő tevékenység

2. Szociális területen végzett tevékenység

3. Közlevéltárban végzett szolgálat

4. Civil szervezetnél végzett tevékenység

16 óra

3 óra

Összesen

5 óra

 

40 óra

5 óra

 

9–11. évfolyamon a tanév végére tervezett közösségi szolgálat kiváltható a tanév során meghirdetett alkalmi jellegű tevékenységgel is, melyet az együttműködő partnerek megkeresésére tesz közzé az iskola.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

A legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésétől indokolt esetben a szülő kérésére és az igazgató engedélyével lehet eltérni.

1.3. A közösségi szolgálat dokumentálása

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola az érintettekkel megállapodást köt az együttműködéséről, amely minden esetben tartalmazza a megállapodást aláíró felek adatait, a vállalt kötelezettségeit, a foglalkozás időtartamát, a végzett tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét.

A tanuló és szülője az intézménybe való beiratkozáskor írásos tájékoztatást kap a közösségi szolgálat teljesítésének módjáról és feltételeiről.

Az intézmény a honlapján keresztül tájékoztatja a tanulókat azoknak az intézményeknek és szervezeteknek a nevéről és elérhetőségéről, ahol a diákok a közösségi szolgálatot az adott tanévben teljesíthetik.

A tanuló az iskola által felkínált lehetőségek közül szabadon választja ki, mely területen kívánja teljesíteni a közösségi szolgálatot. Választását jelentkezési lap kitöltésével igazolja, melyet az iskola igazgatójának tárgy év május 15-ig ad le. A jelentkezési lap tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót vezet, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. A szolgálat teljesítését az ellenőrzésért felelős személy vagy a közreműködő mentor aláírásával igazolja.

A közösségi szolgálat teljesítését az osztályfőnök az osztálynapló értékelési részében, a törzslapon és a bizonyítványban dokumentálja. Az ötven óra közösségi szolgálat teljesítését az igazgató aláírásával hitelesíti. Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, melyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. Az igazlás és a közösségi szolgálati füzet őrzési ideje az iskola iratkezelési szabályzata alapján öt év.

A közösségi szolgálat koordniátora:

Czinder Anita
kozossegi.szolgalat@eotvos.sopron.hu
06-99/311-767

Partnereink:

ÁFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány
Budapest, Dózsa György út 62.

Ágfalva Község Önkormányzata
Ágfalva, Soproni utca 3.

Ágfalvi és Sopronbánfalvi Társult Evangélikus Egyházközség
Ágfalva, Fő u. 88.

Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
Ágfalva, Váci Mihály u. 1.

AQUA Szolgáltató Kft.
Mosonamgyaróvár, Timföldgyár utca 4.

Aquarázs Rekreációs Sportegyesület
Sopron, Lomb u. 16/A

Armageddon Sportegyesület
Sopron, Várkerület 65.

Babos József Térségi Általános Iskola
Fertőd, Madách sétány 2. 

Bánfalvi Óvoda - Kindergarten Wandorf és tagintézményei
Sopron, Ady Endre u. 176.

Beled Ifjúságáért Egyesület
Beled, Vörösmarty u. 1.

Beledi Egyesített Szociális Központ
Beled, Vörösmarty u. 1.

Békefi Ernő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
Rajka, Kossuth Lajos u. 27.

Brandmajor Lovasudvar Kft.
Sopron, Gida patak u. 8. 

Castanea Környezetvédelmi Egyesület
Sopron, Széchenyi tér 2.

Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság
Celldömölk, Koptik Odó u.8.

Csáfordjánosfa Község Önkormányzata
Csáfordjánosfa, Hunyadi u. 1.

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Fertőszentmiklós, Szent István u. 20-21.

Csapod Község Önkormányzat
Csapod Fő u. 21.

Deák Téri Általános Iskola
Sopron, Deák tér 78.

Déri Múzeum
Debrecen Déri tér 41.

Dirty Dance Sopron Egyesület 
Sopron, II. Rákóczi Ferenc u. 12.

Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ
Sopron, Brennbergi út. 82.

Emberek az Állatokért Alapítvány
Győr, Téglagyári út 2. 

Érted Értve Alapítvány
Sopron, Cserfa u. 1.  

Fabrícius Endre Evangélikus Szeretetotthon
Sopron, Kisfaludy u. 10.

Fertőboz Község Önkormányzata
Fertőboz, Fő u. 17.

Fertőd Mikro-térségi Szociális Szolgáltató Központ
Fertőd, Fő u. 13.

Fertőendréd Község Önkormányzata
Fertőendréd, Fő u. 68.

Fertőendrédi Ikva-gyöngye Óvoda
Fertőendréd, Fő u. 6. 

Fertőhomok Község Önkormányzata
Fertőhomok, Akác u. 44. 

Fertőrákos Községi és Iskolai Könyvtár
Fertőrákos, Fő u. 234.

Fertőrákosi Lövészklub
Fertőrákos, Felsőszikla sor hrsz. 580

Fertőszéplaki Sportkör
Fertőszéplak

A gyermekekért és az iskoláért alapítvány
Lövő, Fő utca 183.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Sopron, Tűzoltó köz 2.

Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-Főkapitányság 
Győr, Szent Imre út 2-4.

GYSEV Zrt.
Sopron, Mátyás király u. 19.

Harka Község Önkormányzata
Harka, Nyéki u. 34.

Határok nélkül Soproni Művészeti és Kultúrális Alapítvány
Sopron, Szent György utca 7.

Hegykői Tündérrózsa Óvoda
Hegykő Kossuth L u. 89.

Hermann Alice Óvoda
Sopron, István bíró u. 1/A.

Hidegség Önkormányzat 

Hidegség Petőfi Sándor u. 1. 

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola
Sopron, Hunyadi u. 8-10.

Járóka Lívia Tehetségmentő Egyesület
Sopron, Alsólővér u. 23.

Juventus Koncert fúvószenekar
Sopron, Színház u. 27.

Király-tó Óvoda és Bölcsőde
Kapuvár, Arany J. u. 10/a

Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Kópháza, Fő u. 15.

Központi Bányászati Múzeum Alapítvány
Sopron, Templom u. 2.

Lackner Kristóf Általános Iskola
Sopron Révai u. 2.

Lions Club Sopron
Sopron, Széchenyi tér 12.

Lövői Általános Iskola
Éövő, Fő utca 183.

Lövői Napsugár Óvoda és Bölcsőde
Lövő, Fő u. 180.

Mag-Szem Egyesület
Fertőszentmiklós, Petőfi Sándor u. 61.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Sopron, Orsolya tér 4.

Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára
Sopron, Fő tér 1.

Magyar Vöröskereszt Soproni Területi Szervezete
Sopron, Várkerület 43.

Magyarországi Evangélikus Egyház
Budapest, Ülői út 24.

MEIDL Airport Kft.
Fertőszentmiklós, Repülőtér

MESZK Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezet
Győr, Mester utca 1.

MTB Sopron Sport Egyesület
Sopron, Úttörő u. 20.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
Nagycenk, Gyár u 2.

Nagylózsi Sport Klub
Nagylózs, Kossuth u. 40/A

Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda
Kópháza, Fő u. 23.

Nektek Ugatunk Állatvédő Egyesület
Sopron, Üdülő sor 2.

Őrbottyáni Plébánia
Őrbottyán, Domb utca 30.

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda
Kapuvár, Fő tér 27.

Peresztegi Napközi Otthonos Óvoda
Pereszteg, Petőfi Sándor utca 2.

Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Sopron, Liszt F. u. 1.

Rotary Club Sopron-Pannónia
Sopron, Színház utca 14.

Röjtökmuzsaj Község Önkormányzata
Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 193.

Sarród Községi Önkormányzat
Sarród, Rákóczi u. 8. 

Scarbantia Régészeti Park Alapítvány
Sopron, Fő tér 6.

Simaság Község Önkormányzata
Simaság, Szabadság u. 18.

Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete
Sopron, Vasvári Pál utca 2/a

Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
Sopron, Verő J. u. 1.

Sopron Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődék
Sopron, Szarvkői u. 1.

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata
Sopron, Fő tér 1.

Sopron Segít Közalapítvány
Sopron, Fő tér 1.

Soproni Bárka Baptista Gyülekezet
Sopron, Rákóczi u. 41. 

Soproni Darazsak Ifjúsági és Sportegyesület
Sopron, Lackner K. u. 48.

Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar
Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u 4.

Soproni Egyetem Botanikus Kert
Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u 4.

Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány
Sopron, Honvéd út 1.

Soproni Evangélikus Egyházközség
Sopron, Színház utca 27.

Soproni Gyógyközpont
Sopron, Győri u. 15.

Soproni MAFC
Sopron, Bajcsy-Zs. utca 4.

Soproni Múzeum
Sopron, Fő tér 8.

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola
Sopron, Fenyő tér 1.

Soproni Református Egyházközség
Sopron, Deák tér 2.

Soproni Sportiskola Egyesület
Sopron Várkerület 10.

Soproni Szociális Intézmény
Sopron, Kossuth L. u. 10.

Soproni Torna Club
Sopron, Pozsonyi út 59-63.

Sopronkövesdi Általános Iskola
Sopronkövesd, Kossuth L. u. 81.

Sopronkövesd Községi Önkormányzat 
Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Sport-Önként Egyesület
Budapest, Nagy Lajos király útja 74/b 

Szabadidőközpont és Könyvtár, Fertőszentmiklós
Fertőszentmiklós, Szent István utca 20-21.

Széchy Tamás Sportiskola Úszó Szakosztály
Sopron, Bécsi u. 2.

Szent Benedek Idősek Háza
Sopron, Templom utca 1.

Szent György Plébánia
Sopron, Szent György u. 7.

Szolgáltató és Kulturális Központ, Lövő
Lövő, Fő u. 32. 

Trefort téri Óvoda
Sopron, Soproni Horváth József u. 4.

Úraiújfalu Evangélikus Egyházközség
Úraiújfalu, Petőfi u. 24.

Vadon Lovasklub
Ágfalva, Magyar utca 25.

Vitnyéd Községi Önkormányzat
Vitnyéd, Fő u.7. 

Vitnyéd Sportegyesület
Vitnyéd, Dózsa u. 3. 

Vonyarcvashegyi Közös Önkormányzati Hivatal
Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.