A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács illetékes szakmai bizottsága döntése alapján iskolánkban regisztrált tehetségpont kezdi meg a működését Eötvös Tehetségpont néven. Részesei lehetünk a Tehetségek Magyarországa Program megvalósításának, melynek célja, hogy az elmúlt években kialakult tehetségpont-hálózatot továbbfejlessze, bővítse, tevékenységüket koordinálja.

A tehetséggondozás területei az intézményünkben:

Évente rendezünk kulturális vetélkedőt a tanulóközösség számára. Diákjaink kiscsoportos emelt szintű érettségi felkészítésben vesznek részt. Évente kétszer német-angol vetélkedőt hirdetünk. A tanulók városi/területi/megyei versenyeken indulnak. Az előrehozott érettségire való felkészülést egyéni foglalkozások keretében biztosítjuk.

 

Matematikából figyelemmel kísérjük a kiemelkedő tanulókat, matematika ill. informatika  versenyre nevezzük őket.

Az iskola rajz és vizuális kultúra tanára rajz szakkör keretében készít fel az érettségire, a felsőoktatási felvételi vizsgára. Ezen kívül a legkreatívabb diákokat különböző, aktuálisan meghirdetett pályázatok keretében mérettetjük meg, ahol rendszerint szép eredményeket érnek el.

Folyamatosan zajlik a zenei tehetségek felkutatása, gondozása és megjelenési lehetőségeinek biztosítása. Tánc és ének-zene szakköreinken heti 2-3 órában folyik a tehetséggondozás. Iskolai rendezvények és országos művészeti fesztiválok adnak teret a művészeti csoportok megjelenése számára.

Fontosnak tartjuk a tanulóknak helyben biztosítani a mindennapos testnevelést, ezért a négy év alatt a diákok több sportággal megismerkedhetnek sportkörök keretében és helyileg/területileg/országosan meghirdetett versenyeken vehetnek részt.

A közösségi szolgálat megszervezésénél kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a tanulók érdeklődésüknek, egyéniségüknek megfelelően, személyre szabottan vehessenek részt a tevékenységben.

A diákok önismereti fejlődését szintén több területen támogatjuk: heti rendszerességgel a hétfő reggeli áhítatokon, évente két alkalommal pedig Csendesnap keretében.

Minden évben megrendezésre kerülnek természettudományos vetélkedőink és előadásaink, ahol érdeklődésük szerint, vagy osztályszinten vesznek részt a diákok. Az egészségügyi szakgimnáziumba járó tanulóink rendszeresen kiemelkedő eredményeket érnek el szakmai tanulmányi versenyeken, melyekre az intézmény szakoktatói készítik fel őket.

A fenti tevékenységeket az intézmény szaktanárai, szakoktatói, iskolalelkésze, iskolapszichológusa, gyógypedagógusai közreműködésével oldjuk meg.

A Tehetségpont támogatását az intézmény vezetése kiemelten kezeli, ezért a programok megvalósítása beépül az éves munkatervbe, ami biztosítéka azok megvalósulásának.

Ajánljuk a https://tehetseg.hu/szolgaltatasok oldalt, ahol a programokról, képzési lehetőségekről, a tehetségpont hálózatról részletesen lehet tájékozódni, de a témához kapcsolódó ingyenesen letölthető szakkönyvek, tesztek, játékok is találhatóak.

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!