Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium,<br />
Egészségügyi Technikum és Művészeti<br />
Szakgimnázium története Sopronban 1557-től létezik protestáns szellemű nevelés. Iskolánkat az evangélikus iskolahálózat részeként 1931-ben kezdték építeni, s az oktatás már 1932. szeptember elején megkezdődhetett. Az intézmény léte jelképesnek is tekinthető, mivel a soproni gyülekezet a gazdasági világválság közepén építette, s ezzel kifejezésre juttatta, hogy a jövőre gondol, hiszen gyerekeket akar nevelni.

Az épületben kezdetben elemi, majd polgári népiskola, később 1957-ig középfokú tanítóképző működött, majd gimnáziumi oktatás vette kezdetét. Az egészségügyi képzés 1971-ben indult. A gimnázium hosszabb ideig szünetelt, de 1992-től ismét vannak gimnáziumi osztályok is.

Az iskola 1996. július 1-jén került vissza a Magyarországi Evangélikus Egyház tulajdonába. A régi tantestületből maradt maroknyi „csapattal” új igazgató irányítása alatt azonnal hozzáfogtunk a fejlesztéshez.

A gimnáziumi oktatást alapjaiban nem változtattuk meg, de a hagyományos szakközépiskolai osztályt – kimenő rendszerben – megszüntettük, s helyette humán szakterületű egészségügyi orientációs képzést indítottunk. Ez utóbbi lépéssel leraktuk az eurokonform egészségügyi szakképzés alapjait. A fejlődés jele az is, hogy az iskola történetében először érettségire épülő iskolarendszerű ápolóképzést szerveztünk és iskolarendszeren kívüli felnőttképzést indítottunk.

Az Európai Unió Leonardó-programja révén – egy nyertes pályázat eredményeképpen – a szakmai gyakorlatok cseréjére vonatkozó finn-magyar együttműködési megállapodást hoztunk létre. Az utóbbi két évben egy bécsi és egy bajor iskolával alakítottunk ki gyümölcsöző nemzetközi kapcsolatokat.

2001-ben e falak közt került sor az első Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület Pedagógus Csendesnapjának megszervezésére; amit kilenc év múlva, 2010 októberében, kétnaposra bővített konferencia formájában megismételhettünk.

2002-ben egy egész évig tartó ünnepségsorozattal emlékeztünk iskolánk fennállásnak 70., az intézményben folyó egészségügyi szakképzés történetének 35. évfordulójára.

2004-ben a nyugdíjba vonult Boór Katalin igazgató helyére Gottschling Gábor lépett. Az ő irányításával 2006-ban gimnáziumi osztályt indítottunk sajátos nevelési igényű (dyslexiás, dysgraphiás, dyscalculiás) tanulók részére.

2006-ban eddigi munkánk alapján elnyertük a Magyar Vöröskereszt bázisiskolája kitüntető címet.

2008 a szakképzés terén hozott számunkra kedvező változásokat. Elindítottuk a – Sopronban egyébként hagyományokkal rendelkező – gyógyszertári asszisztensképzést; rá egy évre a gyógyszerkiadó szakasszisztensképzést, és aktívan vettünk részt a gyógymaszőri, a csecsemő- és kisgyermeknevelői, valamint a sportedzői képzésben.

2009 óta intézményünkben kompetencia alapú oktatás folyik; ennek keretében valósítottuk meg a sajátos nevelési igényű tanulók integrációját és inklúzióját.

2013. január 1-jétől jelentős változások történtek az ágazati szakközépiskolák életében. A tanulók a négy év tanulmányi idő alatt a hagyományos tantárgyak mellett iskolai és kórházi szakmai órákon vesznek részt, illetve nyári szakmai gyakorlatot is teljesítenek. A  végzettek szakmai érettségi vizsgát tesznek, mely az 5522/4 FEOR számú, kisegítő ápoló megnevezésű munkakör betöltésére jogosítja őket. Az oktatási rendszerben maradók a 13. évfolyam után gyakorló ápoló, a 14. évfolyamot követően ápoló szakmát szerezhetnek.

2016 szeptemberétől újabb változás következett be a szakmai képzési rendszerben: az újonnan megalakult szakgimnáziumi osztályokban végzettek általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítést szereznek, majd ezt követően a 13. évfolyam után gyakorló ápolói, a 14. évfolyamot követően ápolói végzettséget kapnak.

A 2018/2019. tanévtől kezdve új szakképzést vezetünk be intézményünkben: az előadóművészet ágazaton belül a 9-12. évfolyamon kortárs (modern) tánc szakra várjuk az iskolánkba jelentkezőket. Az új osztályunk a szakgimnáziumi kerettanterv szerinti képzésben részesül.

Új szakképzési rendszer a 2020/2021-es tanévtől

A 2020. január 1-től hatályos új szakképzési törvény és annak végrehajtási rendelete (2019. évi LXXX. törvény és 12/2020.(II.7.) Korm. rendelet) új alapokra helyezte a szakképzés rendszerét.

szakmai oktatás ágazati alapoktatásra és szakirányú oktatásra tagolódik.  Az alapozó képzés után – technikumban a 10. osztály végén – az ágazati alapvizsga letételét követően kell a tanulóknak választaniuk a tanulható szakmák közül. Ezt követően a képzés második szakaszában kerülhet sor a duális képzőhelyeken a szakképzési munkaszerződések megkötésére.

A technikum elvégzése után a diákok egyszerre kapnak érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet, emellett a nyelvvizsga megszerzésére is lehetőségük van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, amennyiben a szakirányú továbbtanulást választják.

Az egészségügyi ágazatban választható képzéseink:

  • ápoló (6 éves képzés)
  • egészségügyi asszisztens (5 éves képzés)
  • csecsemő-és gyerekápoló (5 éves képzés)
  • ECL Vizsgarendszer
  • 1% kampány
  • Regisztrált Tehetségpont

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!