Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium az Örök Diák Egyesület megalakulása kapcsán szeretettel várja azok jelentkezését, akik az 1932-es iskolaalapítást követően az épületben tanultak.

Kapcsolattartó az egyesület titkára: Ávár Andrea, elérhető a +36 99 311 767-es vezetékes, a +36 20 824 6050-es mobiltelefon számon vagy az avar.andrea@ejeg.hu e-mail címen.

Jelentkezni az űrlapra kattintva lehet.

 

AZ EGYESÜLET ADATAI

Általános tudnivalók

Az egyesület neve: Örök Diák Egyesület

Az egyesület székhelye: Az egyesület jogi személy

Az egyesület adószáma: 18983175-1-08

Az egyesület alapszabálya: orok-diak-egyesulet-alapszabalya.pdf

A tagdíj 2023. évi összege: 1000 Ft

Adószámunk: 18983175-1-08

Számlaszámunk: 59100401-11032601

Az egyesület számláját a Takarékbank Zrt vezeti. 

Az egyesület célja

A Sopron, Deák tér 51. épületben tanult diákok összefogása, felkutatása, öregdiák találkozók szervezése, az iskola hagyományainak ápolása, az öregdiákok és az iskola, valamint tanáraik kapcsolatának elmélyítése, a nehéz anyagi körülmények között élő öregdiákok és volt tanárok segítése, végül az iskola és az iskolában tanuló diákok támogatása és jutalmazása.

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében ezért: nyilvántartást készít az iskola öregdiákjairól, azok számára találkozót szervez, amelyre esetenként az iskola jelenlegi hallgatóit is meghívja és a volt tanárokat is, a mindenkori tanári karral együttműködik, részt vesz az iskolai ünnepségeken és azok megszervezésében, konferenciákat szervez, lehetőségeihez képest anyagi segítséget nyújt az iskolának, és az arra rászoruló és arra érdemes diákoknak.

Elnökségi tagok

elnök: Kander Marietta

alelnök: Sipőcz Katalin

titkár: Ávár Andrea Katalin

gazdasági vezető: Tóth-Sebestyén Ibolya

elnökségi tag: Gottschling Miklósné

  • ECL Vizsgarendszer
  • 1% kampány
  • Regisztrált Tehetségpont

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!