Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium az Örök Diák Egyesület megalakulása kapcsán szeretettel várja azok jelentkezését, akik az 1932-es iskolaalapítást követően az épületben tanultak.

Jelentkezni Ávár Adreánál lehet: +36 99 311 767-es vezetékes, a +36 20 824 6050-es mobiltelefon számon vagy az avar.andrea@ejeg.hu e-mail címen vagy 9400 Sopron, Deák tér 51. címre írt levélben.

Az egyesület adatai

Általános tudnivalók

Az egyesület neve: Örök Diák Egyesület

Az egyesület székhelye: Az egyesület jogi személy

Az egyesület adószáma: 18983175-1-08

Az egyesület célja

A Sopron, Deák tér 51. épületben tanult diákok összefogása, felkutatása, öregdiák találkozók szervezése, az iskola hagyományainak ápolása, az öregdiákok és az iskola, valamint tanáraik kapcsolatának elmélyítése, a nehéz anyagi körülmények között élő öregdiákok és volt tanárok segítése, végül az iskola és az iskolában tanuló diákok támogatása.

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében ezért: nyilvántartást készít az iskola öregdiákjairól, azok számára találkozót szervez, amelyre esetenként az iskola jelenlegi hallgatóit is meghívja és a volt tanárokat is, a mindenkori tanári karral együttműködik, részt vesz az iskolai ünnepségeken és azok megszervezésében, konferenciákat szervez, lehetőségeihez képest anyagi segítséget nyújt az iskolának, és az arra rászoruló és arra érdemes diákoknak.

Elnökségi tagok

elnök: Kander Marietta

alelnök: Sipőcz Katalin

titkár: Ávár Andrea

gazdasági vezető: Berényi Eszter

elnökségi tag: Gottschling Miklósné

1% felajánlás

Nem az a dolgom, hogy kapjak Tőlük
Az a dolgom, hogy adjak Nekik
(Márai Sándor)

Az érvényben lévő jogszabályok értelmében a 2005-ben megalakult Örök Diák Egyesület már jogosult a személyi jövedelemadó 1%-ára!

Egyesületünk célja az iskola volt diákjainak és tanárainak összefogása, találkozók szervezése, hagyományőrző tevékenység folytatása, valamint a rászoruló vagy arra érdemes diákok és volt tanárok támogatása.

Adószámunk: 18983175-1-08

Az egyesület számláját a Lövő és Vidéke Takarékszövetkezet vezeti. 

Számlaszámunk: 59100401-11032601

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!