Címke
2023. október 24.

Október 24-én megtartottuk hagyományos őszi csendesnapunkat, ami szokásainknak megfelelően a családról szólt. Egy rövid online megnyitó után a diákság fele kis csoportokra osztódott és műhelymunka keretében gondolkodtak az előadókkal a családról, szerelemről, emberi kapcsolatainkról. Eközben az iskola másik fele Hegedűs Attila iskolalelkész előadását hallgathatta meg „Hogyan neveld a szüleidet?” címmel. Közben a tantestület közösségépítő alkalmon vett részt. A csendes nap második felében a két diákcsapat helyet cserélt.

Alkalmunkat az evangélikus templomban reformáció istentisztelettel zártuk, ahol Barta Lívia református lelkésznő hirdette Isten igéjét.

Az istentiszteletet követően az OKTV-n és az OSZTV-n, illetve a különböző tanulmányi versenyeken résztvevő diákok a Magyarországi Evangélikus Egyház jutalmát vehették át Gottschling Gábor iskolaigazgatótól.

A csendesnapról további képek itt látható.

  • ECL Vizsgarendszer
  • 1% kampány
  • Regisztrált Tehetségpont

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!