Előadóművészeti szakgimnáziumi osztály

Szakgimnáziumi oktatás

Az előadóművészet ágazat kortárs-modern táncos szakirányú 5 évfolyamos szakgimnáziumi képzése, amely az előadóművészet bármely táncterületére vonatkozó ismereteket biztosít.

A szakgimnázium 4 éve közismereti tantárgyakból az érettségi vizsgára, szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakból a szakmai vizsgára készít fel.

A szakgimnázium 5. évfolyamának elvégzését követően, tanulóink az ágazatnak megfelelően kortárs, -modern táncos végzettséget szereznek.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

A szakgimnáziumi képzés kilencedik évfolyamára történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények, a pályaalkalmasság és az egészségügyi alkalmasság a meghatározó.

  • ECL Vizsgarendszer
  • 1% kampány
  • Regisztrált Tehetségpont

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!