Egészségügyi technikum

Isten szorgalmat és hűséget követel minden hivatásban,

mert aki kicsiny dolgokban hanyag, az a nagyokban sem különb.

(Luther Márton)

2020. szeptember 1-jétől az egészségügyi szakgimnáziumi oktatást felváltotta a technikumi képzés.

A célunk olyan általános ápolók képzése, akik részt vesznek az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Munkája során alap- és szakápolási feladatokat is ellát (csecsemő- és gyermek valamint felnőtt ápolásban, háziorvosi praxisban, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban).

Az általános ápoló képzés az egészségügy ágazat 6 évfolyamos képzése, amely a képzési és kimeneti követelmények alapján készült programtervre épül és érettségi vizsgával, valamint okleveles technikusi végzettség megszerzésével zárulhat.

A tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol vagy a német nyelv.

Emelt óraszámban szakmai tárgyakból folyik oktatás.

A tanulók képzését, az iskolával szerződésben álló egyetem (Semmelweis Egyetem) koordinálja, így lehetővé válik a tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási tanulmányokba, akár a képzési idő jelentős rövidítése mellet.

A technikumi képzés kilencedik évfolyamára történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmek elbírálásánál a tanulmányi eredmények, a pályaalkalmasság és az egészségügyi alkalmasság a meghatározó.

Az egészségügyi asszisztens képzés az egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

  • Fogászati asszisztens szakmairány: a fogorvos irányítása és ellenőrzése mellett segédkezik a mindennapi fogászati kezeléseknél, beavatkozásoknál, papír alapú és elektronikus egészségügyi dokumentációt vezet
  • Gyógyszertári asszisztens szakmairány: a patikai/gyógyszertári gyógyszerellátásban vesz részt, a patikában/gyógyszertárban készíthető gyógyszerformákat készít

A csecsemő-és gyermekápoló képzés az egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

  • ECL Vizsgarendszer
  • 1% kampány
  • Regisztrált Tehetségpont

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!