2023. március 30.

 

A közösségi szolgálat célja

A közösségi szolgálat célja, hogy a tanórán kívül végzett aktív tevékenység során erősödjön a tanulók szociális érzékenysége, fejlődjenek készségeik és kompetenciáik (kritikus gondolkodás, érzelmi intelligencia, önbizalom, felelősségvállalás, kommunikációs készség, együttműködés, problémamegoldás, konfliktuskezelés). Lényeges, hogy a végzett tevékenység legyen hasznos minden érintett számára, és a tanuló érezze, hogy olyan feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség, a fogadó intézményben élők, vagy dolgozók életminőségét, jelenléte hasznos a környezete vagy a fogadó intézményben folyó munka szempontjából.

  • ECL Vizsgarendszer
  • 1% kampány
  • Regisztrált Tehetségpont

Közérdekű információ

Ezúton hívjuk fel mindenki figyelmét arra, hogy intézményünkben DEFIBRILLÁTORRAL FELSZERELT ÉLETMENTŐ PONT működik a portán!